Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ludmila Jermakoviča
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Uzlabot, papildināt un sistematizēt krievu valodas lietošanas prasmes studiju un profesionāliem nolūkiem, kā arī veicināt medicīniskās terminoloģijas apguvi un lietošanu.

Priekšzināšanas

Nepieciešamas pamatzināšanas krievu valodā (vismaz A2 līmenis pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta (Common European Framework of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment)).

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti spēs:
• atlasīt medicīnas terminoloģijā lietotās leksikas minimumu;
• krieviski izskaidrot to vai pārtulkot latviski; salīdzināt to ar latīņu terminiem;
• izlasīt medicīnisku tekstu, atrast un atzīmēt tekstā atslēgvārdus, galveno domu, nepieciešamo informāciju;
• nosaukt ķermeņa daļas, orgānu sistēmas;
• aprakstīt farmaceita pienākumus;
• atpazīt populāri zinātniskai un zinātniskajai literatūrai raksturīgākās valodas struktūras (lietvārdu veidošana, locīšana, saskaņošana ar īpašības vārdu; darbības vārdu laiku lietošanas sistematizācija darāmajā kārtā; vēlējuma un pavēles izteiksmes formu veidošana, divdabju lietošana u.c.).

Prasmes

Pēc sekmīgas kursa apguves studenti pratīs:
• lietot atbilstošu medicīnisko terminoloģiju sarunās ar pacientiem/klientiem un kolēģiem;
• atlasīt terminus un veidot savu terminoloģijas vārdnīcu;
• pastāstīt par darbu aptiekā;
• dot padomus medikamentu lietošanā.

Kompetences

Studenti spēs sniegt informāciju par sevi, savām studijām; uztvert, pierakstīt un nodot vajadzīgo informāciju par medikamentu lietošanu; uzturēt sarunu ar pacientu.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Farmācija2MaģistrsIerobežota izvēleLudmila Jermakoviča