Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_030LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; FarmakoloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)13Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas39
Kopā kontaktstundas39
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, atsevišķu slimību simptomātikā.
Mērķis:
Veicināt pamatzināšanu apguvi vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgā farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
2Eferentās nervu sistēmas farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
3Eferentās sistēmas farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
4Aferentās nervu sistēmas farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
5Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
6Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
7Vielmaiņu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
8Vielmaiņu ietekmējošo līdzekļu farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
9Iekšķīgo slimību farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
10Iekšķīgo slimību farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
11Iekšķīgo slimību farmakoloģija IIINodarbības1.00auditorija
12Pretmikrobu un pretparazītu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
13IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
• Praktisko nodarbību laikā regulāri īsie testi. • Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens (daudzatbilžu tests).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus atpazīt farmakoloģisko grupu preparātus, aprakstīt to darbības mehānismus un indikācijas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • Interpretēt profesionālu informāciju par zālēm. • Vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. – 4. papildinātais izdevums Rīga, Zāļu infocentrs (ZIC), 2011.
2Lekciju materiāls RSU E-studijas