Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Zāļu formu tehnoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija, fizioloģija, bioķīmija un histoloģija, patoloģija.
Mērķis:
Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārīgā farmakoloģija. Ievads receptūrāNodarbības1.00auditorija
2Aferentās nervu sistēmas farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
3Eferentās nervu sistēmas farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
4Eferentās nervu sistēmas farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
5Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija INodarbības1.00auditorija
6Centrālās nervu sistēmas farmakoloģija IINodarbības1.00auditorija
7KolokvijsNodarbības1.00auditorija
8Vielmaiņu ietekmējošie zāļu līdzekļi.Nodarbības1.00auditorija
9Pretiekaisuma un imūnsistēmu ietekmējošie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
10Pretmikrobu un pretparazītu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
11IeskaiteNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Praktisko nodarbību laikā regulāri īsie testi. - Gala pārbaudījums – eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetenci zāļu farmakodinamikā un farmakokinētikā, zinās zāļu grupas un zāļu lietošanas iespējas slimību profilaksei un ārstēšanai. Studenti spēs formulēt zāļu vielu darbības mehānismus, indikācijas un blakusparādības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izdarīt zāļu izvēli, pēc to efektivitātes un drošuma vērtējuma, un iegūs iemaņas informācijas iegūšanā par zālēm.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi sniegt informāciju pacientam par zālēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. Izdevums, ZIC, 2011
2Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. McGraw-Hill Professional, 2006, 1179 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas
Papildus literatūra
1The Merck Manual of Diagnosis and Therapy, 2006, 18th ed, Merck&Co, NJ
2British National Formulary, BNF March 2011
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www.EMCDDA.europa.eu/
3www.euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika