Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Dace Zemīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģija

Mērķis

Veidot izpratni par medicīnas disciplīnām, apgūt zināšanas par farmakokinētikas un farmakodinamikas pamatiem.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, saskarsmē un ētikā.

Rezultāti

Zināšanas

Students pratīs skaidrot farmakokinētikas un farmakodinamikas pamatus pie dažādas etioloģijas saslimšanām, ka arī indikācijas un kontrindikācijas.

Prasmes

Studenti spēs izvērtēt dažādu zāļu formu ietekmi uz organismu.

Kompetences

Studenti spēs veikt klienta un/vai viņa ģimenes locekļu izglītošanu par dažādu farmakoloģisko līdzekļu lietošanu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsDace Zemīte