Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Līga Henke

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FLK_024LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Farmakognozija; Zāļu formu tehnoloģijaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Farmakoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Santa Purviņa
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas76
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, mikrobioloģijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.
Mērķis:
1. Palīdzēt studentam apgūt pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā. 2. Palīdzēt studentam apgūt pamatzināšanas vispārīgajā receptūrā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1MĀCĪBU DARBA ORGANIZĀCIJANodarbības1.00auditorija
2Vispārīgā farmakoloģijaNodarbības1.00auditorija
3Receptūra.Nodarbības1.00auditorija
4Antibakteriālie līdzekļi INodarbības1.00auditorija
5Antibakteriālie līdzekļi II. Antiseptiskie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
6Pretvīrusu un pretsēnīšu līdzekļiNodarbības1.00auditorija
7Kontroldarbs pretinfekcijas līdzekļu farmakoloģijāNodarbības1.00auditorija
8Autonomonās nervu sistēmas farmakoloģija. Holinopozitīvie un holinonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
9Adrenopozitīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
10Adrenonegatīvie līdzekļiNodarbības1.00auditorija
11Kontroldarbs autonomās nervu sistēmas farmakoloģijāNodarbības1.00auditorija
12Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Kardioloģija INodarbības1.00auditorija
13Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Kardioloģija IINodarbības1.00auditorija
14Iekšķīgo slimību farmakoloģija. Kardioloģija IIINodarbības1.00auditorija
15Kontroldarbs kardioloģisko līdzekļu farmakoloģijāNodarbības1.00auditorija
16Pretinfekciju līdzekļiLekcijas1.00auditorija
17Autonomās NS farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
18Autonomā nervu sistēmaLekcijas1.00auditorija
19Sirds un asinsvadu sistēmu farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
20Elpceļu slimību farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
21Kuņģa zarnu trakta slimību farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
22Asins reces/teces farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
23Nieru un uroloģisko slimību farmakoloģijaLekcijas1.00auditorija
24Nodarbības1.00auditorija
25Nodarbības1.00auditorija
26Nodarbības1.00auditorija
27Nodarbības1.00auditorija
28Nodarbības1.00auditorija
29Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – vispārīgās un klīniskās farmakoloģijas apguve, kā arī informācijas par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā atlasīšana un analizēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
- Praktisko nodarbību laikā regulāri nodarbību testi un cikliski kolokviji. - Gala pārbaudījums – rakstisks/mutisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus aprakstīt ārstniecisko receptūru, farmakoterapeitiskās grupas, procesus, kā notiek jaunu zāļu atklāšana un ieviešana tirgū, kā arī formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atbilstoši konkrētajai situācijai izvēlēties piemērotākos medikamentus individualizētā dozēšanas shēmā un to izrakstīšanu receptē, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi par samērojamām izmaksām.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: 1. Izvērtēt ārstēšanas riskus un ieguvumus. 2. Diferencēt bioekvivalenci un terapeitisko ekvivalenci, ģenēriskos un orģinālos medikamentus, megabrendus. 3. Formulēt to darbības mehānismus, indikācijas un kontrindikācijas, kā arī blakusparādības. 4. Patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā. 5. Parādīt zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Indulis Purviņš, Santa Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. 4. izdevums, ZIC, 2011
2Basic & Clinical Pharmacology. Bertram G. Katzung. McGraw-Hill Professional, 2006, 1179 lpp.
3Lekciju materiāls RSU E-studijas
Papildus literatūra
1Clinical Pharmacy and Therapeutics. Roger Walker, Clive Edwards. Churchill Livingstone, 2003, 937 lpp.
2Introductory Clinical Pharmacology. Sally S. Roach, Susan M. Ford. Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 800 lpp.
3Goodman and Gilman’s. The Pharmacological Basis of Therapeutics. Louis Sanford Goodman, Laurence L. Brunton, Alfred Gilman, John S. Lazo, Alfred Goodman Gilman, Keith L. Parker. McGraw-Hill, 2005
4Pharmacotherapy Handbook. Barbara G Wells. McGraw-Hill Professional, 2006
5British National Formulary, BNF March 2011
Citi informācijas avoti
1www.vm.gov.lv
2www. EMCDDA.europa.eu/
3www. euphix.org/
4http://ec.europa.eu/health-eu/
5http://www. haiweb.org/
6Latvijas Zāļu valsts aģentūras Zāļu patēriņa statistika