Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Mihails Gerčikovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Mērķis:
1) iepazīstināt studentus ar farmakoloģijas zinātni, tās uzdevumiem, lomu mūsdienu medicīnā;
2) iepazīstināt studentus ar vispārīgās farmakoloģijas terminoloģiju un bāzes jēdzieniem;
3) izskatīt farmakoloģijas informācijas meklēšanas un lietošanas iespējas;
4) izskatīt speciālās farmakoloģijas ietvaros sekojošas tēmas:
a) kardioloģijas terapijā lietojamie medikamenti;
b) pulmonoloģijas terapijā lietojamie medikamenti;
c) sāpju aprūpē lietojamie medikamenti;
d) neiroloģijas terapijā lietojamie medikamenti.

Priekšzināšanas

Zināšanas anatomijā, fizioloģijā, ķīmijā, bioķīmijā, kā arī atsevišķu slimību simptomātikā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis farmakoloģisko grupu klasifikāciju, farmakoloģisko grupu preparātus un to darbības mehānismus un indikācijas. Studējošais pārzinās medikamentozās terapijas riskus un ieguvumus.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs:
1. Klasificēt farmakoloģiskās grupas;
2. Atpazīt farmakoloģisko grupu preparātus;
3. Aprakstīt to darbības mehānismus un indikācijas;
4. Novērtēt medikamentozās terapijas lomu veselības aprūpes organizēšanā;
5. Vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus;
6. Interpretēt profesionālu informāciju par zālēm.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi:
• atbilstoši konkrētajai situācijai izvērtēt nozīmētos medikamentus, lai nodrošinātu optimālu pacientu ārstēšanu un slimību profilaksi;
• balstoties uz pierādījumiem balstītas medicīnas datiem, izvērtēt medikamentozās ārstēšanas saistību ar vecumu, dzimumu un blakusslimībām, medikamentu izvēli, un izvērtēt risku un ieguvumu attiecību;
• patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par medikamentiem, to pielietošanu un izmantošanu ārstniecības procesā;
• parādīt praksē zinātnisku pieeju aktuālo jautājumu risināšanā, kā arī prast orientēties specifiskajā literatūrā.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv2MaģistrsObligātsJustīne Brūvere-Kaupe
Fizioterapija, RFFM1MaģistrsObligāts