Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Līga Henke
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Studentiem jāiegūst zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un preparātiem, jāmāk novērtēt zāļu efektivitāti un drošību, jāzina, kāda informācija jāsniedz par zālēm pacientam drošai zāļu lietošanai.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, bioķīmija un histoloģija, patoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas un kompetenci zāļu farmakodinamikā un farmakokinētikā, zinās zāļu grupas un zāļu lietošanas iespējas slimību profilaksei un ārstēšanai. Studenti spēs formulēt zāļu vielu darbības mehānismus, indikācijas un blakusparādības.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izdarīt zāļu izvēli, pēc to efektivitātes un drošuma vērtējuma, un iegūs iemaņas informācijas iegūšanā par zālēm.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi sniegt informāciju pacientam par zālēm.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligāts
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligāts