Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Klāva
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna

Mērķis

Iegūt zināšanas par zāļu farmakoloģiskām grupām un medikamentiem, to darbību, efektiem, indikācijām un blaknēm, radīt priekšstatu par zāļu efektivitāti un drošību, kā arī prasmi meklēt un novērtēt zinātniski pamatotu informāciju.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, bioķīmija un histoloģija, patoloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Pamatzināšanas un kompetence zāļu farmakodinamikā un farmakokinētikā, zāļu grupas un zāļu lietošanas iespēju slimību profilaksei un ārstēšanai pārzināšana. Studenti spēs formulēt zāļu vielu darbības mehānismus, indikācijas un blakusparādības.

Prasmes

Pārzināt biežāk lietojamās zāles, to ievadi, ievades īpatnības, prast izvērtēt zāļu drošību un piesardzību.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti ir spējīgi sniegt informāciju pacientam par zālēm, novērot iedarbību un iespējamās blaknes.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības, MZF3BakalaursObligātsDiāna Klāva, Līga Henke, Justīne Kaupe, Inese Pētersone, Inga Petermane
Māszinības, LFMZFb3BakalaursObligātsDiāna Klāva, Līga Henke, Justīne Kaupe, Inese Pētersone, Inga Petermane
Vecmāte, MZFVb3BakalaursObligātsDiāna Klāva, Līga Henke, Justīne Kaupe, Inese Pētersone, Inga Petermane