Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Farmakoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Diāna Klāva
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Sabiedrības veselība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Farmakoloģija

Mērķis

Sniegt studentiem pamatzināšanas vispārīgajā un speciālajā farmakoloģijā.

Priekšzināšanas

Anatomija, fizioloģija, ķīmija, bioķīmija, atsevišķu slimību simptomātika.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas par farmakoloģisko līdzekļu grupām, aprūpē lietotiem medikamentiem, to darbības mehānismiem, blakusparādībām, lietošanas īpatnībām.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt un analizēt medikamentozās aprūpes efektivitāti, blaknes, izglītot pacientu par medikamentu pareizu lietošanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi:
1. Klasificēt farmakoloģiskās grupas.
2. Vispārināt attiecīgās medikamentozās ārstēšanas riskus un ieguvumus.
3. Interpretēt profesionālu informāciju par zālēm.
4. Novērtēt pacienta stāvokli medikamentu lietošanas laikā, analizēt to.
5. Paredzēt pacienta problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu.
6. Analizēt medikamentu pozitīvo un negatīvo iedarbību uz organismu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFF4BakalaursObligātsDiāna Klāva
Fizioterapija, RFFN4BakalaursObligātsDiāna Klāva
Sabiedrības veselība, SVF4BakalaursIerobežota izvēle