Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs:Vilnis Lietuvietis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Klīniskā farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Farmācija; Zāļu formu tehnoloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par uroloģisko slimību būtību, klīniku, diagnostisko datu interpretāciju, medikamentozās ārstēšanas principiem, profilaksi.

Priekšzināšanas

Cilvēka attiecīgā rajona orgānu anatomijas pamati, fizioloģija un patoloģija pamati, mikrobioloģijas pamati, farmakoloģija, veselības aprūpes organizācija.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students iegūs zināšanas, kas ļaus izprast:
• minēto uroloģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, profilaksi;
• slimību klīnisko ainu un iespējamās komplikācijas;
• mūsdienu klīniskās, laboratoriskās un instrumentālās slimnieku izmeklēšanas metožu rezultātus;
• un analizēt medikamentozās ārstēšanas metodes, to izvēles kritērijus.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa students spēs:
• izprast un analizēt uroloģisko slimnieku izmeklēšanā iegūtos datus;
• interpretēt laboratorisko un instrumentālo izmeklēšanas metožu datus;
• izprast klīnisko diagnozi un kopā ar ārstu izveidot medikamentozās ārstēšanas plānu, sekot tā rezultātiem;
• uzraudzīt hronisku uroloģisku pacientu medikamentozo terapiju, noteikt iespējamās korekcijas un papildizmeklējumu nepieciešamību;
• informēt pacientus par uroloģisko saslimšanu profilakses iespējām.

Kompetences

Studenti kursa apguves rezultātā varēs:
• sadarbībā ar ārstniecības personām, noteikt individuālam uroloģiskam pacientam medikamentozas ārstēšanas plānu;
• izvērtēt medikamentozās ārstēšanas metožu priekšrocības un trūkums, sasaistot ar pacienta izmeklējumu datiem;
• uzraudzīt medikamentozās terapijas gaitu, izvērtēt rezultātus un sagatavot nepieciešamo informāciju citiem medicīnas speciālistiem.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.