Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Uldis Vēgners

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.03.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:HZK_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Filozofija; Filozofiskā antropoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Uldis Vēgners
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Humanitāro zinātņu katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Sīle
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, hzkatrsu[pnkts]lv, hzkatrsu[pnkts]lv, +371 67409104
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
nav nepieciešamas.
Mērķis:
veidot vienotu priekšstatu par cilvēka dabas izpētes raksturu un rezultātiem, ņemot vērā dabas, kultūras un sociālās vides ietekmi uz cilvēku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Cilvēks filosofiskās antropoloģijas skatījumāLekcijas1.00auditorija
2Identitātes problēmaLekcijas1.00auditorija
3Cilvēka ķermenisLekcijas1.00auditorija
4Dzīves mākslaLekcijas1.00auditorija
5Destruktivitātes anatomijaLekcijas1.00auditorija
6SpēleLekcijas1.00auditorija
7Ar ko cilvēks atšķiras no dzīvnieka?Nodarbības1.00auditorija
8Laiks un telpa cilvēku pasaulēNodarbības1.00auditorija
9BrīvībaNodarbības1.00auditorija
10Cilvēka uzlabošanaNodarbības1.00auditorija
11LaimeNodarbības1.00auditorija
12VērtībasNodarbības1.00auditorija
13SeksualitāteNodarbības1.00auditorija
14MīlestībaNodarbības1.00auditorija
15ApziņaNodarbības1.00auditorija
16NāveNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
- primāro un/vai sekundāro tekstu analīze par semināru vai lekciju tēmām, - atbildes uz jautājumiem, - prezentāciju gatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
piedalīšanās semināru diskusijās, prezentācijas, testi. Pārbaudes metode: ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti definēs galvenos filosofiskās antropoloģijas jēdzienus, aprakstīs cilvēka dabaszinātnisko izpratni salīdzinājumā ar filosofiskās antropoloģijas pieejas specifiku, raksturos cilvēka dabas duālismu, iedzimtā un iegūtā savstarpējo saistību.
Prasmes:Studenti pratīs patstāvīgi analizēt primāro un sekundāro literatūru, adekvāti lietot apgūtos filosofiskās antropoloģijas jēdzienus, veidot prezentācijas par apgūto tēmu, aktīvi strādāt grupā saistībā ar docētāja izvirzītajiem mācību uzdevumiem, argumentēti iesaistīties diskusijās, korekti noformulēt jautājumus, veikt kopsavilkumu par semināra tēmu.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošajam būs kognitīvā kompetence: spēja izlasīto materiālu aktīvi reproducēt, spēja parādīt patstāvīgas spriešanas un argumentācijas iemaņas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Barry, Vincent E. (2006). Philosophical Thinking about Death and Dying. Wadsworth Publishing.
2Belshaw, Christopher. (2005). 10 Good Questions about Life and Death. Blackwell Publishing.
3Cervone, Daniel & Pervin, Lawrence A. (2013). Personality: theory and research. Wiley.
4Jaspers, Karl. (1974). Way to wisdom: an introduction to philosophy. New Haven; London: Yale University Press.
5Marcum, James A. (2004). Biomechanical and phenomenological models of the body, the meaning of illness and quality of care. Medicine, Health Care and Philosophy 7: 311–320.
6Sartre, Jean-Paul. (1973). Existentialism and humanism. London: Eyre Methuen.
7Singer, Peter. (1973). Animal Liberation. The New York Review of Books, April 5.
Papildus literatūra
1Blackburn, Simon. (2001) Think: a compelling introduction to philosophy. Oxford, New York: Oxford University Press.
2Cassirer, Ernst. (1970). An essay on man: an introduction to a philosophy of human culture. Toronto [etc.]: Bantam Books.
Citi informācijas avoti
1RSU bibliotēkas materiāli