Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Ļubova Švecova
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Personu un īpašuma aizsardzība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēsture

Mērķis

Iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas grāmatvedībā, nodokļu likumdošana.

Uzdevumi: studēt literatūras sarakstā paredzētos normatīvos aktus un norādīto literatūru.

Priekšzināšanas

Izpratne par Latvijas nodokļu sistēmu.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti iegūst nepieciešamas zināšanas par grāmatvedības standartiem, nodokļu likumdošanu, to piemērošanu uzņēmējdarbībā.

Prasmes

Zināšanas un izpratne par studiju priekšmeta saturā iekļautajām tēmām.

Kompetences

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt, pielietot iegūtās zināšanas, komunikācijas prasmes.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle
Policijas darbs7BakalaursIerobežota izvēle