Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Zenta Avota

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_029LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizikaMērķauditorija:Farmācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zenta Avota
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidējās izglītības līmenim atbilstošas zināšanas fizikā, matemātikā un pamatiemaņas darbā ar datoru.
Mērķis:
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu zināšanas, prasmes un iemaņas fizikā, kas nepieciešamas sekojošo un paralēlo priekšmetu apguvei un profesionālajam praktiskajam darbam.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1MehānikaNodarbības1.00laboratorija
2Škidrumu mehānika. Viskozitāte. Kapilaritāte. Spraigums.Nodarbības2.00laboratorija
3Līdzstrāva dažadās vidēs, jonu kustiguma noteikšanaNodarbības1.00laboratorija
4Magnētiskais lauks, tā raksturlielumi, Zemes magnetiska lauka horizontālas komponentes noteikšana.Nodarbības1.00laboratorija
5Medicīniskie mērījumi, termoelektriskie signālpārveidotājiNodarbības1.00laboratorija
6Kolokvijs mehānikā un elektrībāNodarbības1.00laboratorija
7Ģeometriskā optika, mikroskops, refraktometrsNodarbības1.00laboratorija
8Vielu optiskā aktivitate, polarimetrijaNodarbības1.00laboratorija
9Radioaktīvais starojums, dozimetrija, elementārdaļiņu skaitītājsNodarbības1.00laboratorija
10Viļņu optika, inducētais starojums, lāzers un hologrāfija.Nodarbības1.00laboratorija
11Kvantu optika, spektri, spektrometriNodarbības1.00laboratorija
12Akustika. Hidrodinamika.Molekulārfizika.Elektrostatika.Lekcijas1.00auditorija
13Līdzstrāva un maiņstrāva. Ģeometriskā optika.Lekcijas1.00auditorija
14Viļņu un kvantu optikaLekcijas1.00auditorija
15Rentgenstarojums.Kodolfizika. Radioaktivitāte un dozimetrija. Jaunākās tendences fizikāLekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ārpus lekcijām un nodarbībām studenti izmanto e-studiju materiālus un interneta resursus lai sagatavotos kārtējam praktiskajam darbam, izdara secinājumus par iepriekšējo darbu.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmenā tiek vērtētas teorētiskās un praktiskās zināšanas un studentu līdzdalība nodarbībās kā arī spēja iegūtās zināšanas pielietot praksē
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst pamatzināšanas fizikālo lielumu un likumu teorijā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studentiem jāprot izdarīt eksperimentus, aprēķināt un novērtēt iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus.
Kompetences:Pieņemt lēmumu par fizikālo parādību un likumu ievērošanu praktiskajā farmācijā
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Grabovskis R. Fizika. – R.: Zvaigzne, 1983, 648 lpp.
2Valters A. Fizika. - R.: Zvaigzne, 1992. – 732 lpp.
3Teibe U., Butlers P., Kalniņš I., Berķis U., Timms O., Avota Z., Sprieslis J., Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā – Rīga: RSU, 2005. – 78 lpp.
4Teibe U. Lekciju materiāli studentiem uz RSU servera «Kodols».
Papildus literatūra
1Davidovits P. Physics in Biology and Medicine. – London: Elsevier, 2001, 303 p.
2Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London: Prentice Hall, 2000, p. 689.
Citi informācijas avoti
1Crowell B. Simple Nature. – Fullerton: www.lightandmatter.com, 2003, 625 p.
2Crowell B. Discover Physics. – Fullerton: www.lightandmatter.com, 2003, 203 p.