Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Imants Kalniņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.01.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:FK_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Fizika; Cietvielu fizikaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Imants Kalniņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Fizikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jevgenijs Proskurins
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 1. stāvs, 147.a un b kabinets, fizikaatrsu[pnkts]lv, fizikaatrsu[pnkts]lv, +371 67061539
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas fizikas un matemātikas kurss un valsts valodas zināšanas.
Mērķis:
Sniegt zināšanas akustikas pamatos; Radīt izpratni par zinātnes nozīmi veselības aprūpē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievada lekcija. Matemātiskās analīzes elementi.Lekcijas1.00auditorija
2Programmu pielietojums matemātiskos aprēķinos.Nodarbības2.00laboratorija
3Mehānikas pamatjēdzieni.Lekcijas1.00auditorija
4Praktiskais darbs:Skaņas pieraksts. Svārstību saskaitīšana, modelēšana. Logaritmiskās skalas. Uzdevumi par skaņu.Nodarbības3.00laboratorija
5Mehāniskās svārstības un viļņi, to raksturlielumi. Skaņas fizikālie un psiholoģiskie raksturlielumi. Cilvēka dzirdes fizika.Lekcijas4.00auditorija
6Lab.d. Šķidrumu plūsmas ātruma mērīšana (ultraskaņa).Nodarbības1.00laboratorija
7Elektromagnētiskās svārstības un viļņi, to izmantošana medicīnā.Lekcijas3.00auditorija
8Lab. d. Dzirdes spektrālās rakstulīknes uzņemšana pie dzirdamības sliekšņa.Nodarbības1.00laboratorija
9Radioaktivitāte, tās veidi, reģistrācijas metodes. Izmantošana medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
10Lab.d. Refraktometrija.Nodarbības1.00laboratorija
11Lab.d. Lāzerstarojums.Nodarbības1.00laboratorija
12Lab.d. Doziometrija.Nodarbības1.00laboratorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ārpus nodarbībām un lekcijām studenti studē literatūru un e-studiju materiālus, apraksta un interpretē praktiskā darba rezultātus.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība un aktivitāte nodarbībās, praktisko nodarbību protokoli.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Korekti lietot fizikālos terminus; Izskaidrot skaņas uztveri un tās nozīmi; Raksturot skaņas fizikālos un psihofizikālos lielumus; Raksturot elektromagnētisko viļņu iedarbību uz cilvēka ķermeni un aizsardzības pasākumus no nevēlamas iedarbības.
Prasmes:Pratīs apstrādāt fizikālo mērījumu datus; Pratīs lietot fizikā izmantotos terminus; Pratīs risināt uzdevumus ar lielumiem decibelu skalās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi novērtēt skaņas fizikālos parametrus, tās saistību ar cilvēka runas un dzīves kvalitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (1. semestris) - Rīga, AML, 2008., pp. 79.
2Teibe U., Berķis U., Kalniņš I., Avota Z., Sprieslis J, Poriņš V. Laboratorijas darbi fizikā (2. semestris) - Rīga, AML, 2007, pp. 76.
Papildus literatūra
1Giancoli D. C. Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics 3rd ed., London: Prentice Hall, 2000, pp. 689.