Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ailī Horna-Butkeviča

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_055LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ailī Horna-Butkeviča
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas22
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
fizioloģijā, anatomijā, propedeitikā, fizikā un ķīmijā
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir veicināt zināšanu apguvi par fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodēm, kā arī nepieciešamās prasmes šo zināšanu pielietošanai praksē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ūdensterapija un balneoterapijaLekcijas1.00auditorija
2SiltumdziedniecībaLekcijas1.00auditorija
3Nātrija hlorīda joda broma minerālūdeņu dziedniecībaLekcijas1.00auditorija
4Elektroterapija un magnētterapija. Fototerapija. Ultraskaņas terapija.Nodarbības1.00auditorija
5MasāžaNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes mācību kursa laikā – semināri, praktisko iemaņu pārbaudes. Noslēgumā - ieskaite
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas par fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodēm un pamatprincipiem ārstēšanā un profilaksē, rehabilitācijas organizāciju Latvijā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs pielietot fizikālās medicīnas un rehabilitācijas metodes slimību profilaksē.
Kompetences:
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Brandall – Physical Medicine and Rehabilitation, Saunders, 2007
2Barnes P., Ard A. – Handbook of Rehabilitation Medicine, 2005
3Staprtautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija: SFK. Pasaules Veselības organizācija, 2001
4Zeidlers I. Vispārīgā fizikālā medicīna un kūrortrehabilitācija. Rīga, (RSU),2004, 156 lpp.
5Zeidlers I. Elektroterapija un magnētterapija. Rīga, izdevniecība Zvaigzne ABC, 1999, 160 lpp.
6Zeidlers I. Ārstnieciskā masāža. Izdevniecība Avots, 2006., 160 lpp.