Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:7 / 10.5
Kursa vadītājs: Pēteris Tretjakovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Normālā fizioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par daudzveidīgajām fizioloģiskajām norisēm organismā, tajā skaitā, par veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko funkciju būtību un to izpausmi, kā arī par organisma mijiedarbību ar vidi un fizioloģiskajiem adaptīvajiem mehānismiem; par organisma funkciju novērtēršanu un fizioloģisko norišu, t.sk., traucējumu, konstatācijas pieejām (metodēm) un skaidrojumiem.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomijā, histoloģijā, bioloģijā, bioķīmijā, fizikā, neorganiskajā un organiskajā ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais spēs:
• raksturot organisma mijiedarbību ar vidi un fizioloģiskajiem adaptīvajiem mehānismiem;
• izskaidrot daudzveidīgās fizioloģiskās norises organismā, to regulācijas novērtēšanas metodes;
• raksturot veģetatīvo, somatisko, sensoro un psihisko funkciju būtību un to izpausmi cilvēka organismā;
• aprakstīt organisma galveno funkciju novērošanu un reģistrāciju, fizioloģisko norišu (t.sk., traucējumu) konstatāciju un sniegt skaidrojumus.

Prasmes

Students pratīs pamatot attiecīgo fizioloģisko metožu izvēli un būs ieguvis prasmi pielietot ne tikai funkcionālās diagnostikas metodes organisma pamatfunkciju izmeklēšanā, bet arī spēs veikt atsevišķas klīniski diagnostiskās metodes. Students pratīs analizēt ar fizioloģiskajām metodēm iegūtos datus, t.sk. paša iegūtos datus, spēs tos adekvāti apstrādāt un izdarīt izrietošus un pamatotus secinājumus par organisma fizioloģisko procesu aktivitāti.

Kompetences

Students spēs pielietot iegūtās zināšanas par daudzveidīgajiem fizioloģisko sistēmu regulācijas mehānismiem un pamatprasmes novērtēt šo sistēmu funkcionalitāti, lai izdarītu kompetentus, integrētus slēdzienus par norisēm organismā.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija1BakalaursObligātsMaija Rumaka, Līga Balode, Indra Miķelsone
Fizioterapija1BakalaursObligātsMaija Rumaka, Rudīte Lagzdiņa
Fizioterapija1BakalaursObligātsIndra Miķelsone, Maija Rumaka
Medicīna4MaģistrsObligātsAntra Jurka, Līga Balode, Maija RumakaArtūrs Paparde, Gita Gersone, Edgaras Stankevičius,
Medicīna3MaģistrsObligātsIndra Miķelsone, Pēteris Tretjakovs, Leons Blumfelds, Astrīda Krauja, Rudīte Lagzdiņa, Normunds Limba, Artūrs Paparde, Maija Rumaka, Smuidra Žermanos
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Smuidra Žermanos, Artūrs Paparde, Rudīte Lagzdiņa, Laura Keiša, Gita Gersone, Laura Rācene
Ortozēšana - protezēšana1BakalaursObligātsIndra Miķelsone, Maija Rumaka
Pediatrija3MaģistrsObligātsGita Gersone, Pēteris Tretjakovs
Uzturs1BakalaursObligātsRudīte Lagzdiņa
Uzturs1BakalaursObligātsRudīte Lagzdiņa
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ergoterapija2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone
Fizioterapija2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone, Rudīte Lagzdiņa, Astrīda Krauja
Fizioterapija2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone, Astrīda Krauja
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Rudīte Lagzdiņa, Arvīds Bērziņš, Gita Gersone, Smuidra Žermanos, Artūrs Paparde, Matīss Mežals, Antra Jurka
Medicīna4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Indra Miķelsone, Artūrs Paparde, Normunds Limba, Astrīda Krauja, Smuidra Žermanos, Gita Gersone
Medicīna4MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Artūrs Paparde, Smuidra Žermanos, Antra Jurka
Ortozēšana - protezēšana2BakalaursObligātsMaija Rumaka, Indra Miķelsone
Pediatrija4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Astrīda Krauja
Uzturs2BakalaursObligātsRudīte Lagzdiņa
Uzturs2BakalaursObligātsRudīte Lagzdiņa
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Normunds Limba, Indra Miķelsone, Smuidra Žermanos, Matīss Mežals, Astrīda Krauja, Ilze Barone
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Matīss Mežals, Arvīds Bērziņš, Smuidra Žermanos, Gita Gersone, Artūrs Paparde, Ilze Barone, Alise Singha
Medicīna4MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Artūrs Paparde, Antra Jurka, Arvīds Bērziņš, Smuidra Žermanos, Matīss Mežals, Edgaras Stankevičius
Pediatrija3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Astrīda Krauja, Alise Singha, Ilze Barone
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Indra Miķelsone, Normunds Limba, Alise Singha, Ilze Barone, Maija Rumaka, Matīss Mežals, Astrīda Krauja, Artūrs Paparde
Medicīna4MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Alise Singha, Antra Jurka, Matīss Mežals, Arvīds Bērziņš
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Arvīds Bērziņš, Smuidra Žermanos, Alise Singha, Ilze Barone, Rihards Engels
Pediatrija4MaģistrsObligātsIndra Miķelsone, Pēteris Tretjakovs, Astrīda Krauja, Normunds Limba
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Normunds Limba, Indra Miķelsone, Arvīds BērziņšIlze Barone, Matīss Mežals, Rihards Engels, Alise Singha,
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Smuidra Žermanos, Antra Jurka, Alise Singha, Ilze Barone, Rihards Engels, Artūrs PapardeMatīss Mežals, Edgaras Stankevičius,
Medicīna4MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Antra Jurka, Matīss Mežals, Alise Singha, Arvīds Bērziņš, Ilze Barone, Artūrs Paparde
Pediatrija3MaģistrsObligātsNormunds Limba, Alise SinghaIndra Miķelsone, Pēteris Tretjakovs,
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Normunds Limba, Alise Singha, Arvīds Bērziņš, Indra Miķelsone, Artūrs Paparde
Medicīna4MaģistrsObligātsAlise Singha, Ilze Barone, Matīss Mežals, Maija Rumaka, Arvīds Bērziņš, Artūrs Paparde, Antra Jurka
Medicīna3MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Smuidra Žermanos, Armands Buļs, Lelde Olte, Gita Gersone, Ilze Barone, Liene Sauša, Artūrs Paparde, Artūrs Kupčs, Antra Jurka
Pediatrija4MaģistrsObligātsIndra Miķelsone, Pēteris TretjakovsAlise Singha, Normunds Limba,
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Normunds Limba, Indra Miķelsone, Arvīds Bērziņš, Lelde OlteIlze Barone, Artūrs Paparde,
Medicīna4MaģistrsObligātsMaija Rumaka, Matīss Mežals, Alise Singha, Antra Jurka, Rudīte Lagzdiņa, Artūrs Paparde, Lelde Olte, Ilze Barone, Gita Gersone
Pediatrija3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Indra Miķelsone, Arvīds Bērziņš, Normunds Limba, Lelde Olte
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Artūrs Paparde, Indra Miķelsone, Ilze Barone, Lelde Olte, Arvīds Bērziņš, Normunds Limba, Alise Singha, Matīss Mežals
Pediatrija4MaģistrsObligātsAlise Singha, Arvīds Bērziņš, Ilze Barone, Artūrs Paparde, Pēteris Tretjakovs
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Indra Miķelsone, Artūrs Paparde, Normunds Limba, Ilze Barone, Evija Čamane, Hedija Čupeca, Lelde Olte, Matīss Mežals, Gita Gersone
Pediatrija3MaģistrsObligātsNormunds Limba, Indra Miķelsone, Pēteris Tretjakovs, Rudīte Lagzdiņa
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligātsPēteris Tretjakovs, Hedija Čupeca, Indra Miķelsone, Evija Čamane, Ilze Barone, Laura Luīze Dzenīte, Artūrs Paparde, Normunds Limba, Tatjana Ivanovska, Dace Osīte-Kovaļova
Pediatrija4MaģistrsObligātsIndra Miķelsone, Ilze Barone, Artūrs Paparde, Pēteris Tretjakovs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna3MaģistrsObligātsArvīds Bērziņš, Hedija Čupeca, Ilze Barone, Tatjana Ivanovska, Evija Čamane, Laura Luīze Dzenīte, Dace Osīte-Kovaļova, Indra Miķelsone, Artūrs Paparde, Normunds Limba, Pēteris Tretjakovs
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsObligāts