Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Guna Jēkabsone
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija

Mērķis

Sniegt zināšanas par organisma struktūrelementiem, to funkcijām un regulācijas mehānismiem. Veidot izpratni par daudzveidīgo fizioloģisko norišu būtību un izpausmi, kas realizējas mijiedarbībā ar ārējo vidi. Īpašu uzmanību veltīt muskuļu un nervu sistēmas darbības principiem, kā arī dzīvību uzturošo sistēmu apskatam, izprast elpošanas, asinsrites, izvadsistēmas parametru regulāciju un patoloģisko norisi.

Priekšzināšanas

Cilvēka anatomija, bioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst pamatzināšanas fizioloģiskajos procesos dzīvā organismā, to regulācijas principos un mehānismos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs veikt pamata fizioloģiskos mērījumus. Pielietot iegūtās zināšanas turpmākajā studiju procesā. Saskatīt atšķirības starp normāliem un patoloģiskiem procesiem, izvērtēt tos. Pielietot zināšanas savā praktiskajā darbībā.

Kompetences

Students spēs izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmīgi izskaidrojot un demonstrējot dažādas fizioloģiskas darbības dabīgajos preparātos un uzskates līdzekļos.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža1Pirmais līmenisObligātsGuna Jēkabsone