Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Ilze Ansule

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_040LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Dzemdniecība un ginekoloģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilze Ansule
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)11Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas22
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā un fizioloģiskas grūtniecības vadīšanā.
Mērķis:
Radīt izpratni par sievietes reproduktīvo sistēmu un fizioloģisku dzemdību norisi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Dzemdību palīdzības organizācija Latvijā. Dzemdniecībā lietojamie apzīmējumi.Lekcijas1.00auditorija
2Sievietes dzimumorgānu anatomija un fizioloģijaLekcijas1.00auditorija
3Kaulainais iegurnis.Nodarbības2.00auditorija
4Augļa galvas un ķermeņa izmēri. Augļa galvas segmenti.Nodarbības2.00auditorija
5Dzemdību biomehānisms pakauša priekšguļas priekšējā veida gadījumā.Nodarbības2.00auditorija
6Dzemdību biomehānisms pakauša mugurējā veida gadījumā.Nodarbības2.00auditorija
7Defleksijas guļas. Paura priekšguļa. Pieres priekšguļa. Sejas priekšguļa. Asinklītisma veidi.Nodarbības2.00auditorija
8Tūpļa guļas biomehānismsNodarbības1.00auditorija
9Dzemdību darbības sākšanās, dzemdību periodi. Dzemdību I, II, III perioda vadīšana. Placentas atdalīšanās pazīmes.Lekcijas1.00auditorija
10Dzemdību ceļu plīsumi. Epiziotomija.Lekcijas1.00auditorija
11Dzemdību ceļu plīsumi. EpiziotomijaNodarbības1.00auditorija
12Frīdmana un Zhang dzemdību līknesLekcijas1.00auditorija
13 Dabiskās dzemdību atsāpināšanas metodes. Alternatīvās dzemdību pozas. Dzemdības ūdenī.Lekcijas1.00auditorija
14Partogramma.Nodarbības1.00auditorija
15Vecmātes roku palīdzība galvas un pleciņu izvadīšanā. Placentārā perioda vadīšana.Nodarbības2.00MITC
16KTG pieraksts.Lekcijas2.00auditorija
17KTG izvērtēšana.Nodarbības1.00auditorija
18Dzemdes distocija, plecu distocija, augļa un mātes iegurņa disproporcija. Distocijas radītas komplikācijas mātei un auglim.Lekcijas1.00auditorija
19 Dzemdes distocija, plecu distocija, augļa un mātes iegurņa disproporcija. Distocijas radītas komplikācijas mātei un auglim.Nodarbības2.00auditorija
20Augļa ūdeņi. Augļa ūdenspūšļa atvēršana. Augļa ūdenspūšļa plīsums pie iznestas grūtniecības.Nodarbības1.00auditorija
21Fizioloģisku dzemdību vadīšana (situāciju uzdevumi un simulācija). Psiholoģiskie aspekti dzemdību aprūpē.Nodarbības2.00MITC
22Vesels jaundzimušais. Apgares skala. Jaundzimušā pārejas periods. Jaundzimušā stāvokļa novērtējums.Lekcijas1.00auditorija
23Vesels jaundzimušais. Apgares skala. Jaundzimušā pārejas periods. Jaundzimušā stāvokļa novērtējums.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Iepazīties ar ieteicamās un rekomendējamās literatūras avotiem uz katru konkrēto praktisko nodarbību. Patstāvīgs treniņš uz simulatoriem un mulāžām.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa noslēgumā ekāmens: 1) teorētisko zināšanu pārbaude (tests) 2) praktisko zināšanu pārbaude – dzemdību biomehānisma demonstrācija uz dzemdību mulāžas. Tiks vērtētas studentu teorētiskās zināšanas lekciju laikā. Pārbaudes metode: testi, situāciju uzdevumi, KTG analīze
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst izpratni un spēj pastāstīt par: - augļa galvas uzbūves īpatnībām; - iegurņa plaknēm un to izmēriem; - fizioloģisku dzemdību norisi; - dzemdību biomehānismu pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veida gadījumā; - dzemdību biomehānismu pie defleksijas guļām - tūpļa guļas biomehānismu; - dzemdību gaitas grafisko pierakstu un augļa antenatālā stāvokļa izvērtēšanas iespējām; - par neefektīvas dzemdību darbības radītām komplikācijām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: - pielietot dzemdniecībā izmantotos terminus; - vagināli izmeklējot precizēt augļa guļu; - izskaidrot dzemdību fizioloģisku norisi; - ilustrēt augļa pārvietošanās kustības normālās dzemdībās , pie defleksijas guļām un tūpļa guļas; - grafiski attēlot dzemdību gaitu un izvērtēt augļa stāvokli dzemdību laikā; - atšķirt neefektīvu dzemdību darbību no fizioloģiskas norises.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studentes izprot fizioloģisku un patoloģisku dzemdību norisi, prot grafiski attēlot dzemdību gaitu, māk vadīt dzemdības pakauša priekšguļas priekšējā un mugurējā veida gadījumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dzemdniecība, D. Rezebergas redakcijā, 2016.
2Green C.J. "Maternal and newborn nusing care plans", Jones&Bartlett, 2012.
3Snow S., Taylor K., Carpenter J. "Rapid midwifery", John Wiley & Sons, Incorporated, 2016. ( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
4Dudenhausen, Joachim W.; Practical Obstetrics, 2014, De Gruyter, Inc.( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
5Edwin Chandraharan "Handbook of CTG Interpretation : from Patterns to Physiology",2017.
Papildus literatūra
1Lewis L. "Fundamentals of Midwifery : A Textbook for Students", John Wiley & Sons, Incorporated , 2014.( http://site.ebrary.com/lib/rsub)
2Davis E. "Heart and hands", Berkeley, 2012.
3Raynor M. Marshall J. "Midwifery Practice : Critical Illness, Complications And Emergencies Case Book", McGraw-Hill Education, 2012
Citi informācijas avoti
1WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience (2018)
2http://www.medicalaidfilms.org/
3http://www.who.int/topics/midwifery/en/