Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Dace Stirāne
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Rehabilitācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Papildināt un padziļināt teorētiskās zināšanas un integrēt jaunākās zinātniskās atziņas saistībā ar fizioterapijas iespējām un izaicinājumiem hronisku funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos. Pilnveidot klīniskās spriešanas spējas un attīstīt lēmuma pieņemšanu sarežģītās, neierastās klīniskās situācijās.

Priekšzināšanas

Zināšanas un prasmes, kas apgūtas, lai iegūtu fizioterapeita kvalifikāciju un bakalaura grādu veselības aprūpē.

Rezultāti

Zināšanas

Raksturo aktuālos fizioterapijas konceptuālos modeļus un zinātniskos pierādījumus to pamatojumu hronisku sāpju pacientiem, pacientiem ar hroniskām kardio-pulmonoloģiskajām saslimšanām, cukura diabētu, personām ar amputāciju, kā arī pacientiem ar ilgstošiem funkcionēšanas ierobežojumiem pie neprogresējošiem vai progresējošiem neiroloģiskiem bojājumiem.
Salīdzina dažādu fizioterapijas novērtēšanas un ārstēšanas tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un efektivitātes zinātniskos pierādījumus iepriekš minētajām pacientu grupām un kopumā personām ar hroniskiem funkcionēšanas traucējumiem.
Analizē dažādus ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojuma nodrošināšanas modeļus pacientiem ar hroniskiem funkcionēšanas traucējumiem. Raksturo pielāgoto fizisko aktivitāšu integrāciju ar ilgtermiņa fizioterapijas intervencēm.

Prasmes

Integrē jaunākās atziņas un zinātniskos pierādījumus, SFK konceptu klīniskās spriešanas procesā un lēmumu pieņemšanā pacientiem ar hroniskiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Atpazīst un analizē kontekstuālos faktorus, to ietekmi un integrē atradni lēmumu pieņemšanas procesā. Rada un plāno ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojumu ilgstošu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumos, lai sasniegtu terapijas mērķus un pielāgotos pacienta mainīgajām vajadzībām.

Kompetences

Apvieno pieredzi, zināšanas un zinātniskos pierādījumu klīniskās spriešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, lai atbilstoši risinātu kompleksas situācijas fizioterapijas prakses kontekstā ilgstošu funkcionēšanas traucējumu gadījumos. Plāno un vada ilgtermiņa fizioterapijas pakalpojumus dažādos organizatorajos modeļos, veidojot starpdisciplināru sadarbību veselības aprūpes, sociālā dienesta un pacientu organizāciju ietvaros.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv1MaģistrsObligāts