Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Rehabilitācijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Dace Bērtule
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģija

Mērķis

Sekmēt studējošo izpratni par uz pierādījumiem balstītu fizioterapijas metožu pielietošanu pediatrijā, pediatrisko pacientu izmeklēšanu un terapijas plānošanu SFK kontekstā.

Priekšzināšanas

Apgūts studiju kurss "Fizioetarapija pediatrijā", labas angļu valodas zināšanas (jāspēj lasīt un analizēt zinātnisko literatūru).

Rezultāti

Zināšanas

Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par uz pierādījumiem balstītas prakses konceptu fizioterapijas praksē pediatrijā, SFK koncepta pielietošanu pacientu izmeklēšanā un terapijas plānošanā.

Prasmes

Spēj formulēt pētniecisko jautājumu, veikt informācijas meklēšanu, kritiski analizēt un izvērtēt pierādījuma līmeni. Spēj izvēlēties uz pierādījumiem balstītas pediatrijas pacientu novērtēšanas un terapijas metodes, pielietojot pamatotu argumentāciju to izvēlē.

Kompetences

Spēj sintezēt apgūtās zināšanas un prasmes, lai veidotu uz pierādījumiem balstītu praksi fizioterapijā pediatrijā. Savas kompetences ievaros dot ieguldījumu pētniecībā un organizācijas procesos bērnu ar funkcionēšanas traucējumiem ārsniecības un sociālajam atbalstam, tai skaitā pārejā uz pieagušā dzīves posmu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fizioterapija, RFFMv2MaģistrsObligātsDace Bērtule, Inese Znotiņa, Zane Rožkalne
Fizioterapija, RFFM1MaģistrsObligātsDace Bērtule