Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Alnis Stakle
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne; Informācijas un komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Sniegt daudzpusīgu ieskatu fotogrāfijas ideju un izpratnes vēsturē, rosināt studentus domāt par fotogrāfijas lomu mākslā, sabiedrībā un dažādās zināšanu jomās.
Kursa nosaukums “Fotogrāfijas ideju vēsture” norāda uz pievēršanos tam, kā fotogrāfija izprasta dažādos laikos un kultūrkontekstos, kādas idejas un priekšstatus savos darbos realizējuši fotomākslinieki un kā, savukārt, attiecīga fotogrāfijas tehnoloģija ir raistījusi idejas un priekšstatus ne vien mākslā, bet arī filozofijā un dažādās zinātņu nozarēs. “Fotogrāfijas ideju vēsturē I” tiks skatīts laika posms no medija izgudrošanas līdz modernisma dažādām izpausmēm fotogrāfijā.

Priekšzināšanas

Nav.

Rezultāti

Zināšanas

Pārzināt svarīgākos autorfotogrāfus, viņu darbus un idejas.
Pārzināt svarīgākos autorus (filozofus, kultūrteorētiķus u.tml.) un viņu idejas par fotogrāfiju plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā.

Prasmes

Lietpratīgi pētīt un analizēt fotogrāfijas ideju vēstures tekstus un izmantot savas izpratnes par fotogrāfiju veidošanā.
Lietpratīgi iesaistīties diskusijās semināros, prast formulēt, paust un analizēt idejas.
Prast atpazīt noteiktu fotogrāfu vai fotogrāfijas virzienu darbus.
Kritiski izvērtēt populārās kultūras fotoattēlus.

Kompetences

Orientēties fotogrāfijas izpratnes vēstures svarīgākajos aspektos.
Orientēties svarīgākajās autorfotogrāfijas personālijās un viņu darbos.
Spēt kritiski izvērtēt dažāda rakstura fotogrāfijas (autorfotogrāfija, reklāmas foto u.c.).

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FON1BakalaursObligātsKatrīna Teivāne
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Fotogrāfija, FO2BakalaursObligāts