Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Valodu centrs
Kredītpunkti / ECTS:9 / 13.5
Kursa vadītājs: Aleksandrs Timofejevs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Politikas zinātne; Tirgzinības un reklāma
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Valodniecība

Mērķis

Panākt, lai studējošie kursa apguves rezultātā spētu izmantot franču valodu saziņai ikdienas situācijās, atbilstoši „Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” izstrādātā valodas prasmju līmeņu apraksta A1 īmenim (Common European of Reference for Language Learning, Teaching and Assessment).

Priekšzināšanas

Bez priekšzināšanām.

Rezultāti

Zināšanas

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• zinās un izmantos minimālo leksiku un frāzes sadzīves situācijās;
• zinās vārdu kārtību stāstījuma un jautājuma teikumos;
• spēs noteikt, vai attiecīgais teikums vai teksts attiecas uz tagadnes, pagātnes vai nākotnes darbībām;
• spēs atpazīt biežāk sastopamās franču valodas konstrukcijas.

Prasmes

Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studējošie:
• spēs atrast tekstā vajadzīgo informāciju, izmantot nepieciešamākās frāzes sarunas uzsākšanai, informācijas nodošanai un tās uzturēšanai;
• saprast vienkāršus tekstus par ikdienas tēmām, vēstules, ielūgumus, dialogus, paziņojumus lidostā vai stacijā par transporta kustību, laika prognozes u.c.,
• spēs sniegt īsu informāciju par sevi, saviem tuviniekiem, dzīves apstākļiem un studijām;
• spēs uzrakstīt personīgu vēstuli;
• spēs izmantot apgūtās valodas struktūras ikdienas komunikācijā.

Kompetences

Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs praktiski izmantot apgūto leksiku un valodas struktūras ikdienas komunikatīvās situācijās.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Politika un politiskā komunikācija3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Politika un politiskā komunikācija5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais mārketings un reklāma3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais mārketings un reklāma5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starta uzņēmējdarbības vadība3BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starta uzņēmējdarbības vadība5BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Politika un politiskā komunikācija4BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika4BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskais mārketings un reklāma4BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas4BakalaursIerobežota izvēleAleksandrs Timofejevs
Starta uzņēmējdarbības vadība4BakalaursIerobežota izvēle