Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Inese Čakstiņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Zobārstniecība; Bioloģija; Māszinības; Medicīnas tehnoloģijas; Dzīvās dabas zinātnes; Klīniskā farmācija; Ārstniecība; Farmācija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģija

Mērķis

Iepazīstināt studentus ar horizontālo gēnu pārnesi gan dabā, gan laboratorijā (gēnu inženierija) un tās izmantošanu mūsdienu medicīnā, kā arī palīdzēt apgūt zinātniskās literatūras analīzes iemaņas.

Priekšzināšanas

Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, mikrobioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs:
• raksturot gēnu pārneses procesus dabā;
• izklāstīt daudzveidīgās metodes un iespējas biotehnoloģijā, transgēno augu un dzīvnieku izveidē;
• raksturot gēnu terapijas metodes, pašreizējos sasniegumus un pielietojuma iespējas.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot ieguvumus, kurus sniedz biotehnoloģija un gēnu terapija un ar tiem saistītus riskus.

Kompetences

Studenti analizē situācijas, argumentē, loģiski noformulē un pamato savu viedokli par gēnu horizontālo pārnesi un gēnu terapijas iespējām atbilstoši mērķim, prognozē iespējamās blakus parādības.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleInese Čakstiņa, Valdis Pirsko
Medicīna4MaģistrsIerobežota izvēleInese Čakstiņa, Valdis Pirsko