Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Inese Čakstiņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.12.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:BUMK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Bioloģija; Molekulārā bioloģijaMērķauditorija:Medicīnas tehnoloģijas; Zobārstniecība; Māszinības; Klīniskā farmācija; Dzīvās dabas zinātnes; Bioloģija; Farmācija; Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Čakstiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Juta Kroiča
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, bmkatrsu[pnkts]lv, bmkatrsu[pnkts]lv, +371 67061584
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Molekulārā bioloģijā un ģenētikā, mikrobioloģijā, cilvēka anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar horizontālo gēnu pārnesi gan dabā, gan laboratorijā (gēnu inženierija) un tās izmantošanu mūsdienu medicīnā, kā arī palīdzēt apgūt zinātniskās literatūras analīzes iemaņas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadlekcija: kas ir horizontālā gēnu pārnese (HGT), HGT prokariotos un eikariotos, mobilie ģenētiskie elemeti, HGT un evolūcija; ievads gēnu inženierijā.Lekcijas1.00auditorija
2Rekombinanto DNS tehnoloģija un pielietojums biomedicīnā (konstruktu dizainu principi).Lekcijas1.00auditorija
3Horizontālā gēnu pārnese un biozāles 1.Lekcijas1.00auditorija
4Gēnu un proteīnu izpētes biotehnoloģiskais pielietojums un izpētes metodes. Proetīnu inženierija.Lekcijas1.00auditorija
5Gēnu terapija.Lekcijas1.00auditorija
6Šūnu terapija un audu inženierija.Lekcijas1.00auditorija
7Gēnu inženierija: transgēnie augi.Lekcijas1.00auditorija
8Gēnu inženierija: transgēnie dzīvnieki.Lekcijas1.00auditorija
9Gēnu un proteīnu izpētes metodes: problēmas, aprēķini un lielo datu jautājumi.Nodarbības1.00auditorija
10Sintētiskā bioloģija un bioloģiskās tehnoloģijas cilvēka uzlabošanai.Nodarbības1.00auditorija
11Konstruktu dizainēšana/modelēšana (nepieciešami klēpjdatori).Nodarbības1.00auditorija
12Seminārs "Satiec autoru", zinātniskā raksta analīze kopā ar autoru (notiek angļu valodā).Nodarbības1.00auditorija
13Praktiskais darbs – baktēriju transformācija ar plazmīdu DNS (DNS klasē).Nodarbības1.00auditorija
14Studentu prezentācijas, jautājumi un atbildes, diskusija.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie sagatavo prezentācijas (5 – 20 slaidi/ 10 min.) atbilstoši dotajam tematam. Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās, prasme lietot zināšanas par horizontālo gēnu pārnesi, gēnu terapijas iespējām ārstniecībā un ar to saistītiem drošības un ētikas aspektiem, izdarīt atbilstošus secinājumus; prasme prezentēt materiālu par gēnu terapijas eksperimentiem dzīvniekos un pielietojumu cilvēku ārstēšanā. Studiju kursa noslēgumā kombinēta ieskaite (teorētiskā un praktiskā daļa). Teorētiskā daļa sastāv no 10 testa jautājumiem par horizontālo gēnu pārnesi un gēnu terapiju. Praktiskajā daļā studenti uzstājas ar savām prezentācijām par izvēlēto tēmu saistībā ar kursā apskatītām tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Tiek vērtēta studentu līdzdalība nodarbībās, prasme lietot zināšanas par horizontālo gēnu pārnesi, gēnu terapijas iespējām ārstniecībā un ar to saistītiem drošības un ētikas aspektiem, izdarīt atbilstošus secinājumus; prasme prezentēt materiālu par gēnu terapijas eksperimentiem dzīvniekos un pielietojumu cilvēku ārstēšanā. Studiju kursa noslēgumā kombinēta ieskaite (teorētiskā un praktiskā daļa). Teorētiskā daļa sastāv no 10 testa jautājumiem par horizontālo gēnu pārnesi un gēnu terapiju. Praktiskajā daļā studenti uzstājas ar savām prezentācijām par izvēlēto tēmu saistībā ar kursā apskatītām tēmām.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs: • raksturot gēnu pārneses procesus dabā; • izklāstīt daudzveidīgās metodes un iespējas biotehnoloģijā, transgēno augu un dzīvnieku izveidē; • raksturot gēnu terapijas metodes, pašreizējos sasniegumus un pielietojuma iespējas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs izskaidrot ieguvumus, kurus sniedz biotehnoloģija un gēnu terapija un ar tiem saistītus riskus.
Kompetences:Studenti analizē situācijas, argumentē, loģiski noformulē un pamato savu viedokli par gēnu horizontālo pārnesi un gēnu terapijas iespējām atbilstoši mērķim, prognozē iespējamās blakus parādības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Alberts et al., 2015. Molecular Biology of the Cell, 6th edition
2Sussex 2008, The Plant Cell, 20, 1189.
3Journal of Gene Medicine. http://www.abedia.com/wiley/
4Gatehouse 2008, Plant Physiol., 146, 881.
5Gene therapy (Nature) http://www.nature.com/gt/about.html
6Strachan & Read. Human Molecular Genetics, 4th edition. Bios Scientific Publishers, NY, 2010.