Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dina Berloviene
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Veicināt zināšanu apguvi par gerontoloģiju kā atsevišķu un savstarpēji saistītu medicīnas nozari, vecuma radītām anatomiski fizioloģiskām, psihosociālajām izmaiņām un īpatnībām, saistot ar veselības problēmu identifikāciju vecumā, pamatvajadzību nodrošināšanu un prasmju pielietošanu darbā ar gerontoloģiskiem pacientiem; veidot izpratni par ārsta palīga lomu gerontoloģisku pacientu aprūpes, ārstniecības un rehabilitācijas procesā.

Priekšzināšanas

Normālajā anatomijā, fizioloģijā, internajā medicīnā, pacientu aprūpē un slimību diagnostikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj:
- aprakstīt gerontoloģiju kā atsevišķu un savstarpēji saistītu medicīnas nozari;
- izklāstīt vecuma radītās anatomiski fizioloģiskās, psihosociālās izmaiņas, saistot ar veselības problēmu identifikāciju vecumā, pamatvajadzību nodrošināšanu un prasmju pielietošanu darbā ar gerontoloģiskiem pacientiem;
- definēt ārsta palīga lomu gerontoloģisku pacientu aprūpē.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot:
- veikt vienkāršus testus gerontoloģisku pacienta veselības problēmu identifikācijai, fiziskā funkcionālā stāvokļa un ikdienā nepieciešamo aktivitāšu novērtēšanu;
- ilustrēt stāju raksturojošās pazīmes attiecīgajā vecumposmā.
- aprakstīt funkcionālo spēju novērtēšanu.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj novērtēt iespējamās problēmas gerontoloģisku pacientu aprūpē; veikt veselības statusa novērtēšanu; pielietot vienkāršus vingrinājumus ārsta palīga darbā ar gerontoloģiskiem pacientiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Brīvās izvēles studiju kursi 1Free choiceDina Berloviene