Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs:Anita Ābele
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Sniegt zināšanas par gerontoloģijas zinātni, geriatrijas un gerontoloģiskā sociālā darba saturu, attīstīt profesionālās prasmes sociālajā darbā ar vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Priekšzināšanas

Sociālā darba pamati, Cilvēka funkcionēšanas biomedicīniskie aspekti, Attīstības psiholoģija, Sociālā psiholoģija u.c.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par gerontoloģijas, geriatrijas un gerontoloģiskā sociālā darba saturu; vecāka gada gājuma cilvēku bio-psiho-sociālo raksturojumu, psiholoģiskajām īpatnībām, sociālajām problēmām un vajadzībām (Oremas aprūpes vajadzību teorija, Hendersones, Maslova vajadzību teorija u.c.) studentiem ļaus profesionāli sagatavoties sociālajam darbam ar mērķagrupu.

Prasmes

Identificēt vecāka gada gājuma cilvēku sociālās problēmas, vajadzības un resursus prakses trīs līmeņos (mikro, mezo, makro); pielietot pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmju izvērtējuma instrumentu vai citu klientu izvērtēšanas metodi un noteikt aprūpes līmeni.

Kompetences

Spēja izvērtēt vecāka gada gājuma cilvēku funkcionālās spējas, pašaprūpes, neatkarības un patstāvīgās dzīves prasmes un piedāvāt viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus; spēja profesionāli komunicēt un sarunāties ar vecāka gada gājuma cilvēkiem, respektējot viņu vecuma specifiskās īpatnības un vajadzības.

Plānojums

Kursa plāns patreiz nav pieejams.