Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ģimenes medicīnas katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Vija Siliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

Radīt izpratni par ģimenes ārsta kompetencēm un pacientu aprūpes īpatnībām primārā veselības aprūpē. Pamatojoties uz klīniskiem piemēriem, apgūt: a) komunikācijas specifiku ar ilgstošā un vispusīgā aprūpē esošām personām, kā arī šo personu piederīgajiem; b) sindromoloģisku vai nozoloģisku diagnostiku, diferenciāldiagnostiku ģimenes ārsta praksē; c) pasākumu kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā; d) sindromoloģiskas, simptomātiskas, paliatīvas, nozoloģiskas ārstēšanas mūsdienu iespējas ģimenes ārsta praksē; e) komandas darbības principus primārajā aprūpē. Iepazīstināt ar dokumentācijas aizpildīšanas principiem un veselības aprūpes nozarē esošo likumu darbību un ietekmi uz primāro aprūpi. Apgūt un izmantot ģimenes ārsta prakses aprīkojuma pielietojumu prakses darba nodrošināšanai.

Priekšzināšanas

Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3. studiju gada disciplīnas), Vispārīgas teorētiskās zināšanas un prasmes klīniskajā medicīnā: propedeitikas kurss, iekšķīgo slimību, pediatrijas, infekciju slimību, ķirurģijas, neiroloģijas, dzemdniecības-ginekoloģijas, psihosomatiskās medicīnas un psihiatrijas-narkoloģijas un tiesību pamatu kurss.

Rezultāti

Zināšanas

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • izprast ģimenes ārsta lomu veselības aprūpē; • definēt sindromoloģisku un nozoloģisku diagnozi ģimenes ārsta prakses apstākļos; • sastādīt ārstēšanas un/vai izmeklēšanas plānu pacientam primārajā aprūpē; • organizēt individuālo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopumu ģimenes ārsta praksē, tai skaitā, vakcināciju un vēža skrīningu dzīvesveida izmaiņas; • formulēt nozoloģisku, etioloģisku, paliatīvu, simptomatoloģisku terapiju ģimenes ārsta praksē sastopamu biežāko slimību gadījumā; • organizēt realizējamo komandas darbu, sadarboties ar ģimenes medicīnai draudzīgiem speciālistiem veselības primārās aprūpes mērķu sasniegšanai; • atpazīt un pielietot ģimenes ārsta prakses aprīkojumu diagnostisko manipulāciju veikšanai.

Prasmes

Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs komunicēt ar primārajā aprūpē esošām personām un to piederīgajiem, kā arī spēs pielietot metodes, izmeklējumus, veikt diagnostiskās manipulācijas, nozīmējumus, sastādīt darbības plānus, novērtēt to realizācijas sekmīgumu apstākļos, kas raksturīgi reālām ģimenes ārstu praksēm Latvijā.

Kompetences

Pēc kursa apgūšanas studējošais būs kompetents praktiski līdzdarboties primārās aprūpes praksē ģimenes ārsta vadībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna11MaģistrsObligāts
Medicīna11MaģistrsObligāts
Pediatrija11MaģistrsObligāts
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna10MaģistrsObligāts
Medicīna10MaģistrsObligāts
Pediatrija10MaģistrsObligāts