Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Vija Siliņa

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:GMK_002LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vija Siliņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ģimenes medicīnas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Vija Siliņa
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, 2. stāvs, 236., 237. kabinets, gmkatrsu[pnkts]lv, gmkatrsu[pnkts]lv, +371 67060826
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Preklīniskās teorētiskās zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un funkciju (1., 2., 3. studiju gada disciplīnas), Vispārīgas teorētiskās zināšanas un prasmes klīniskajā medicīnā: propedeitikas kurss, iekšķīgo slimību, pediatrijas, infekciju slimību, ķirurģijas, neiroloģijas, dzemdniecības-ginekoloģijas, psihosomatiskās medicīnas un psihiatrijas-narkoloģijas un tiesību pamatu kurss.
Mērķis:
Radīt izpratni par ģimenes ārsta kompetencēm un pacientu aprūpes īpatnībām primārā veselības aprūpē. Pamatojoties uz klīniskiem piemēriem, apgūt: a) komunikācijas specifiku ar ilgstošā un vispusīgā aprūpē esošām personām, kā arī šo personu piederīgajiem; b) sindromoloģisku vai nozoloģisku diagnostiku, diferenciāldiagnosiku ģimenes ārsta praksē; c) pasākumu kompleksu veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā; d) sindromoloģiskas, simptomātiskas, paliatīvas, nozoloģiskas ārstēšanas mūsdienu iespējas ģimenes ārsta praksē; e) komandas darbības principus primārajā aprūpē. Iepazīstināt ar dokumentācijas aizpildīšanas principiem un veselības aprūpes nozarē esošo likumu darbību un ietekmi uz primāro aprūpi. Apgūt un izmantot ģimenes ārsta prakses aprīkojuma pielietojumu prakses darba nodrošināšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ģimenes medicīnas izaicinājumi un pievilcība 21. gadsimta sabiedrībā.Lekcijas1.00auditorija
2Ģimenes medicīna kā specialitāte, tās darbības pamati un principi.Lekcijas1.00auditorija
3Komandas darba princips primārajā veselības aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības veicināšanas pasākumi un slimību profilakse ģimenes medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
5Uz pacientu orientētu problēmu risināšanas principi ģimenes medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
6Gerontoloģiskās konsekvences ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
7Polimorbīdi pacienti un polifarmācija ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
8Vesela bērna primāras veselības aprūpes vieta ģimenes medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
9Komunikācija ”ārsts – pacients – ģimene".Lekcijas1.00auditorija
10Ļaundabīgo audzēju primārā, sekundārā un terciārā profilakse ģimenes ārsta praksē.Lekcijas1.00auditorija
11Paaugstinātas temperatūras sindroms ģimenes ārsta praksē.Nodarbības1.00auditorija
12Ģimenes ārsta un pacienta saskarsmes prasmes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Klepus un elpas trūkums ģimenes ārsta praksē.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Ģimenes plānošanas jautājumi. Reproduktīvā veselība.Nodarbības1.00auditorija
15Polimorbīdi pacienti ģimenes ārsta praksē.Nodarbības1.00MITC
16Ļaundabīgo audzēju skrīnings/ agrīna diagnostika. Vēža pacientu simptomātiska terapija.Nodarbības1.00auditorija
17Bērnu un pieaugušo vakcinācijas aspekti ģimenes ārstu praksē.Nodarbības1.00auditorija
18Asinsrites sistēmas slimību riska faktoru identifikācija ģimenes ārsta praksē. Geriatrijas aspekti.Nodarbības1.00auditorija
19Sāpes krūtīs ģimenes ārsta praksē.Nodarbības1.00auditorija
20Ģimenes ārsta prakses iekārtojums un funkcionalitāte. Ieskats dokumentācijā. DNL izrakstīšana, Rp izrakstīšana.Nodarbības1.00MITC
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti izmanto ieteikto literatūru, lai veidotu teorētiskās zināšanas; studenti atkārto iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas, īpašu uzmanību pievēršot vadlīnijām par primārajā medicīnā biežāk sastopamajām akūtajām un hroniskajām saslimšanām. Saskaņojot ar katedras personālu, izmanto katedras rīcībā esošos simulatorus, medicīniskās ierīces un citus līdzekļus, lai attīstītu prasmes.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība visās nodarbībās, kā arī eksāmens, kura laikā zināšanas tiek pārbaudītas ar klīniskā gadījuma uzdevumu (10 atvērta tipa jautājumi), bet praktiskās iemaņas – demonstrējot iegūtās prasmes OSKE tipa pārbaudes laikā (3 no 6 manipulāciju prasmju demonstrācija, kuras apgūtas kursa laikā).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais būs apguvis zināšanas, kas ļaus: • izprast ģimenes ārsta lomu veselības aprūpē; • definēt sindromoloģisku un nozoloģisku diagnozi ģimenes ārsta prakses apstākļos; • sastādīt ārstēšanas un/vai izmeklēšanas plānu pacientam primārajā aprūpē; • organizēt individuālo veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu kopumu ģimenes ārsta praksē, tai skaitā, vakcināciju un vēža skrīninigu dzīvesveida izmaiņas; • formulēt nozoloģisku, etioloģisku, paliatīvu, simptomatoloģisku terapiju ģimenes ārsta praksē sastopamu biežāko slimību gadījumā; • organizēt realizējamo komandas darbu, sadarboties ar ģimenes medicīnai draudzīgiem speciālistiem veselības primārās aprūpes mērķu sasniegšanai; • atpazīt un pielietot ģimenes ārsta prakses aprīkojumu diagnostisko manipulāciju veikšanai.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošais pratīs komunicēt ar primārajā aprūpē esošām personām un to piederīgajiem, kā arī spēs pielietot metodes, izmeklējumus, veikt diagnostiskās manipulācijas, nozīmējumus, sastādīt darbības plānus, novērtēt to realizācijas sekmīgumu apstākļos, kas raksturīgi reālām ģimenes ārstu praksēm Latvijā.
Kompetences:Pēc kursa apgūšanas studējošais būs kompetents praktiski līdzdarboties primārās aprūpes praksē ģimenes ārsta vadībā.
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1EKG veikšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
2Izelpas plūsmas mērījums, rezultātu interpretācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
3Jaundzimušā refleksu izvērtēšanaA - Teorētiskais
4Krūšu dziedzeru un saistīto limfmezglu palpācijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
5OtoskopijaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
6Rektāla /priekšdziedzera palpatora izmeklēšanaB2 - Pre-klīniskais (simulāciju scenārijs)
7Uztriepes paņemšana no aizdegunes (nasopharynx)A - Teorētiskais
8Uztriepes paņemšana no deguna priekšējām daļāmA - Teorētiskais
9Uztriepes paņemšana no rīklesA - Teorētiskais
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1CURRENT Diagnosis & Treatment: Family Medicine, 4e
2CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2019
3CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2017 Joseph S. Esherick, Evan D. Slater, Jacob A. David
4Allen J. Health Law & Medical Ethics for Healthcare Professionals. - Boston, 2012.
5Current Medical Diagnosis & Treatment 2019 .Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee, Michael W. Rabow
6DeGowin’s Diagnostic Examination, 10e Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, Manish Suneja, Joseph F. Szot Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education
7John Murtagh. General Practice. 6 edition. Sydney: McGRAW_Hill Book Company,
8CURRENT Diagnosis & Treatment: Family Medicine, Fourth Edition Copyright © 2015 by McGraw-Hill Education
9BATES' GUIDE TO PHYSICAL EXAMINATION AND HISTORY TAKING and skills of good interviewing. 11th edition, 201
10Racionālas farmakoterapijas rekomendācijas antibiotiku ambulatorai lietošanai bērniem, 2015
11Rekomendācijas empīriskai un etiotropai antimikrobiālai ārstēšanai, 2016
12Fever in under 5s: assessment and initial management Clinical guideline [CG160]
13Valsts organizētais vēža skrīnings, 7.pielikums MK noteikumiem 1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
14Ļaundabīgo audzēju primārā diagnostika noteiktām lokalizācijām, 34. pielikums MK noteikumiem 1529 Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība
15Multimorbidity: clinical assessment and management NICE guideline [NG56]
16CVD Prevention in Clinical Practice (European Guidelines on) ESC Clinical Practice Guidelines
17Arterial Hypertension (Management of) ESC Clinical Practice Guidelines
18IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primary Care. International Diabetes Federation - 2017
192. TIPA CUKURA DIABĒTA ĀRSTĒŠANAS KLĪNISKĀS REKOMENDĀCIJAS, Latvijas Endokrinologu asociācija, 2016
202017 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention, http://ginasthma.org
21Chest pain of recent onset: assessment and diagnosis Clinical guideline [CG95]
22GOLD 2017 Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, http://goldcopd.org
23MK noteikumi Nr 152, 2001.gada 3.aprīlī Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība
24MK noteikumi Nr. 330 Vakcinācijas noteikumi (I daļa, 2. un 3 pielikums)
25WHO Recommendation on immunization – summary tables Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4
Papildus literatūra
1Basic & Clinical Pharmacology, 14e. Bertram G. Katzung
2Clinician's Pocket Reference: The Scut Monkey, 11e
3DeGowin’s Diagnostic Examination, 10e,Richard F. LeBlond, Donald D. Brown, Manish Suneja, Joseph F. Szot
4Basic & Clinical Pharmacology, 14e. Bertram G. Katzung
5Rudņeva A., Zepa D., Slokenberga A. Plaušu simptomu diferenciālā diagnostika.
6Health in the Baltic Countries 2008. - Riga, 2010.
7Klīniskā medicīna prof. A. Lejnieka redakcijā, 2010.
8Kumar & Clark's Clinical Medicine. - Edinburgh, 2009
9Muguras lejas daļas sāpes primārajā veselības aprūpē, 25.02.2016. Nr. KV 01 - 2016
10Current Diagnosis & Treatment: Geriatrics, 2e. Brie A. Williams, MD, MS, Editor, Anna Chang, MD, Editor, Cyrus Ahalt, MPP, Editor, Helen Chen, MD, Editor, Rebecca Conant, MD, Editor, C. Seth Landefeld, MD, Editor, Christine Ritchie, MD, MSPH, Editor,
Citi informācijas avoti
1Family Practice Management. American Academy of Family Physicians Practice Management Journal.
2Likums par prakses ārstiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=43338
3Ārstniecības likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108&from=off
4Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība. http://www.likumi.lv/doc.php?id=150766
5No RSU e-resursiem:
6FamilyPractice.com
7Global Family Doctor - Wonca Online
8Family Practice Notebook
9http://accessmedicine.mhmedical.com