Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anita Villeruša
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Sabiedrības veselība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselība

Mērķis

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un radīt izpratni par globālās veselības aktualitātēm, dažādām sabiedrības veselības problēmām globālā kontekstā un starptautisku pieeju šo problēmu risināšanā.

Priekšzināšanas

Sabiedrības veselība, epidemioloģija.

Rezultāti

Zināšanas

• Zinās globalizācijas koncepcijas attīstības vēsturi un tās politisko, ekonomisko un sociālo dimensiju;
• Zinās veselības aprūpes sistēmu pamattipus, to būtiskākās atšķirības dažādos pasaules reģionos, to ietekmi uz veselību;
• Zinās nozīmīgākās starptautiskās institūcijas globālās veselības jomā, to pamatfunkcijas, ANO Tūkstošgades deklarācijas galvenos principus, mērķus un izpildes rādītājus;
• Zinās globālās veselības problēmas un to determinējošos faktorus, kā arī galvenos risinājumus;
• Zinās pastāstīt par draudiem, ko klasiskās un jaunās infekcijas var radīt globālā kontekstā, kā arī par iespējamajiem risinājumiem šo apdraudējumu apkarošanā.

Prasmes

• Pratīs atpazīt korektu un precīzu globalizācijas jēdziena lietojumu un dažādu tā aspektu raksturojumu;
• Klasificēt sabiedrības veselības, starptautiskās veselības un globālās veselības galvenās aktivitātes;
• Piemērot pasaules valstu iedalījumu atbilstoši to ekonomiskajai attīstībai un politiskajai stabilitātei, kā arī sniegt ar veselību saistīto problēmu raksturojumu;
• Atrast un izmantot nozīmīgākos ANO, Pasaules Veselības organizācijas, citu ANO specializēto organizāciju (UNICEF, FAO, ILO) un Eiropas Savienības nozīmīgākos programmatiskos dokumentus globālās veselības jomā;
• Nosaukt ANO Tūkstošgades deklarācijas un Tūkstošgades attīstības mērķu galvenos principus un koriģēt tos atbilstoši valstu prioritātēm;
• Aprēķināt un interpretēt ar veselību raksturojošos indikatorus un veikt starptautisku salīdzināšanu;
• Pratīs nosaukt galvenos pasākumus veselības uzlabošanai.

Kompetences

• Spēs kompetenti spriest par globalizācijas t.sk. urbanizācijas, klimata izmaiņu radītajām veselības problēmām;
• Spēs diskutēt par globālo veselību, tās attīstību un sabiedrības veselības, starptautiskās veselības un globālās veselības atšķirībām, VA sistēmu daudzveidību pasaulē;
• Spēs izmantot nozīmīgākos ANO, Pasaules Veselības organizācijas, citu ANO specializēto institūciju (UNICEF, FAO, ILO) un Eiropas Savienības nozīmīgākos programmatiskos dokumentus globālās veselības jomā, salīdzināt un interpretēt ANO Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanas pakāpi dažādās pasaules valstīs;
• Spēs argumentēti diskutēt par nozīmīgākajām veselības problēmām pasaulē un to starptautiskajiem risinājumiem.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sabiedrības veselība1MaģistrsObligātsMāris Baltiņš
Sabiedrības veselība2MaģistrsObligāts
Sabiedrības veselība1MaģistrsObligāts