Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Ivans Jānis Mihailovs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Sniegt iespēju iepazīties ar globalizācijas procesu tapšanu, globalizācijas fenomena attīstību tiesību, politiskajā un arī kultūras dimensijā. Kursā tiek sniegta informācija par globalizācijas priekšvēsturi, tiek analizēti tās attīstību noteicošie faktori, globalizācijas izpausmes un sekas dažādās sabiedrības funkcionēšanas jomās, īpašu uzmanību pievēršot tiesību globalizācijas procesiem un valsts transformācijai. Studenti tiks iepazīstināti ar dažādām globalizācijas teorijām, analizējot ietekmīgāko teorētiķu oriģināldarbus, kas palīdzēs veidot kritiski – analītisku pieeju, ļaujot analizēt globalizācijas diskursu atziņas un mūsdienu pasaules procesus.

Priekšzināšanas

Tiesību teorija, Starptautiskās tiesības, Politika un tiesības.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pārzina globalizācijas procesā radītās pārmaiņas, īpaši tiesību jomā.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izvērtē globalizācijas procesu rezultātā radītās situācijas izmaiņas, cēloņus un sekas, īpaši tiesību jomā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie analizē aktualitātes tiesību zinātnē un praksē, integrējot globālo kontekstu savās studijās un pētniecībā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMaz3MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMj 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMp 2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMpz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjz 1MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMja2MaģistrsIerobežota izvēle
Tiesību zinātne, TZMjaz1MaģistrsIerobežota izvēle