Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Anita Gauruča
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Sagatavot studentus izplānot un praktiski novadīt aerobikas nodarbības iesildošo daļu, izmantojot aerobikas pamatsoļus, kā arī iemācīt saskaņot savas kustības ar mūzikas ritmu un prast dot laicīgas komandas.

Priekšzināšanas

Priekšstats par grupu nodarbībām, vēlama laba fiziskā sagatavotība, mūzikas un ritma izjūta, iemaņas horeogrāfijā.

Rezultāti

Zināšanas

Izklāstīt aerobikas attīstības vēsturiskos aspektus; izskaidros aerobikā pielietojamo terminoloģiju; nosauks aerobikas pamatsoļus un aprakstīs to izpildes tehniku; uzskaitīt aerobikas pamatsoļu un to savienojumu veidošanas pamatprincipus; zinās raksturot dažādus stiepšanās vingrinājumus un pastāstīs par to pielietošanu nodarbības iesildošās vai aerobās daļas beigās.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: izpildīt dažādus aerobikas soļus un to kombinācijas; skaitīt mūzikas tempu (sitienus); dot laicīgas verbālas un neverbālas komandas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs: izplānot un novadīt aerobikas nodarbības iesildošo un stiepšanās daļu; pielietot pedagoģiskās un psiholoģiskās zināšanas nodarbības vadīšanas laikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists3Pirmais līmenisIerobežota izvēleDanute Sture