Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Gundega Immere
Studiju tips:Nepilna laika, Pilna laika
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne

Mērķis

Augsti kvalificētu sporta speciālistu (fitnesa treneru) sagatavošanu un spēju organizēt, vadīt grupu nodarbības profesionālā līmenī sporta un veselības jomā. Spēju prasmīgi pielietot dažādas fitnesa metodes, līdzekļus, kā arī radīt izpratni par veselīga dzīves veida nozīmi uz organismu.

Priekšzināšanas

Zināšanas anatomijā, sporta fizioloģijā, sporta bioķīmijā, biomehānikā, vispārējā pedagoģijā, vispārējā attīstības un saskarsmes psiholoģijā, sporta terminoloģijā, sporta treniņu teorijas pamatos, uztura pamatos.

Rezultāti

Zināšanas

1. Iegūst teorētiskās zināšanas par nodarbības struktūru, saturu, organizēšanu un realizēšanu.
2. Zināšanas par nodarbības izveides pamatprincipiem.
3. Zināšanas par dažādām metodēm un līdzekļiem grupu nodarbību vadīšanā.

Prasmes

1. Apgūst praktiskās iemaņas nodarbības organizēšanā un vadīšanā.
2. Spēj izveidot un pielietot aerobikas pamatsoļus, pamatsoļu kombināciju grupu nodarbībā.
3. Spēj izveidot spēka vingrojuma kompleksu grupu nodarbībās izmantojot dažādas organizācijas formas, metodes un līdzekļus.
4. Veido izpratni par ķermeņa harmonisku attīstību un veselības nostiprināšanas nozīmi.

Kompetences

Organizatoriskā, individuālā, pedagoģiskā, intelektuālā:
1. Izprot grupu nodarbības struktūru un saturu.
2. Izprot dažādu metožu un līdzekļu pielietošanas nozīmi grupu nodarbībās.
3. Didaktisko paņēmienu kopuma prasmīga pielietošana grupu nodarbībās.
4. Aerobikas pamatsoļu kombinācijas izveide un pielietošana.
5. Spēka vingrojumu, vingrinājumu integrēšana grupu nodarbībās.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS3Pirmais līmenisIerobežota izvēle
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sports, VSp2BakalaursIerobežota izvēle