Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:4 / 0
Kursa vadītājs: Ervīns Čukurs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Psiholoģija
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Psiholoģija

Mērķis

Nodrošināt iespēju attīstīt prasmes organizāciju izpētē, analīzē, priekšlikumu izstrādāšanā, organizāciju konsultēšanā, kā arī attīstīt prasmes personāla atlasē, darba izpildes vērtēšanā, talantu vadībā, darbinieku attīstībā un motivācijas sistēmu veidošanā.

Priekšzināšanas

Organizāciju psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

• Apraksta organizāciju konsultēšanas veidus;
• Raksturo biežāk sastopamās problēmas saistībā ar darbinieku, darba komandu un procesu efektivitāti;
• Raksturo galvenos organizāciju konsultēšanas principus;
• Apraksta organizāciju psiholoģiskās izpētes metodes;
• Raksturo personāla atlases metodes;
• Raksturo galvenos talantu vadības principus.

Prasmes

• Izvirza un saskaņo ar klientu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši organizācijas vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem;
• Atšķir un apraksta dažādus uzņēmuma procesus;
• Formulē izmērāmu problēmu organizācijas kontekstā;
• Pielieto psiholoģiskās izpētes metodes (intervijas, testus, aptaujas, novērošanu);
• Apstrādā iegūtos materiālus, noformē protokolus, no iegūtajiem datiem izdara secinājumus;
• Atšķir darba izpildes vērtēšanas un personāla atlases metodes;
• Atšķir talantu vadības, darbinieku attīstības un motivācijas sistēmu veidošanas pamatprocesus.

Kompetences

• Identificē konkrētu problēmu organizācijā;
• Izstrādā šīs problēmas analīzes plānu;
• Veic problēmas analīzi;
• Veic organizācijas pamata un palīgprocesu analīzi;
• Apraksta nepieciešamos uzlabojumus organizācijā;
• Veic nepieciešamo uzlabojumu un priekšlikumu prezentāciju.

Plānojums

Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija7BakalaursObligātsErvīns Čukurs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Psiholoģija7BakalaursObligātsErvīns Čukurs