Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Sandra Lejniece

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_061LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Lejniece
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. Asinsrades shēma, asins šūnu dalīšanās un nobriešana. 2. Hematoloģisko slimību patoloģiskā fizioloģija un patoloģiskā anatomija. 3. Izmaiņas asins analīzēs, to cēloņi.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par hematoloģiskajām slimībām, to patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm. Veicināt izpratnes veidošanos par laboratoriskajām analīzēm, papildus izmeklēšanas metodēm, kas tiek lietotas hematoloģisko slimību gadījumos. Apgūt hematoloģisko slimību diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas principus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Akūtas leikozes. Mielodisplastiskie sindromi. Aplastiska anēmija. Šo slimību definīcija, cēloņi, patoģenēze, klīniskā aina, objektīvā atrade, izmaiņas asins analīzēs un kaulu smadzenēs, papildus izmeklējumi, diagnostika un diferenciāldiagnoze, komplikācijas, terapijas principi (ķīmijterapija, kaulu smadzeņu/perifērisko asiņu cilmes šūnu transplantācija, aizvietojošā terapija), prognoze. Neitropēnija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Hroniska limfoleikoze, definīcija, cēloņi, patoģenēze, simptomi un pazīmes, izmaiņas asins analīzēs un kaulu smadzenēs, citi izmeklējumi, komplikācijas, stadiju klasifikācija (Rai, Binet), diferenciāldiagnoze, ārstēšana, prognoze. Jēdziens par hronisku prolimfocitāru leikozi, matšūnu leikozi. Hemolītiskās anēmijas – definīcija, cēloņi, klasifikācija, klīniskās un laboratoriskās diagnostikas principi. Autoimīnas hemolītiskas anēmijas. Iedzimtās hemolītiskās anēmijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Mielomas slimība – definīcija, patoģenēze, cēloņi, simptomi un pazīmes, izmaiņas asins un bioķīmiskajās analīzēs, paraproteīna diagnostika, slimības stadijas, diferenciāldiagnoze, komplikācijas, ārstēšana, prognoze. Jēdziens par solitāru plazmacitomu, Valdenstrēma slimību. Nezināmas nozīmes monoklonāla paraproteinēmija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Limfomas: Hodžkina slimība un Ne Hodžkina limfomas – to definīcija, cēloņi, patoģenēze, simptomi un sindromi, slimības stadijas, izmaiņas analīzēs, papildus izmeklējumi (histoloģija, DT, PET), diferenciāldiagnoze, ārstēšana, prognoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Hroniskas mieloproliferatīvās leikozes: hroniska mieloleikoze, īstā policitēmija, mielofibroze, esenciāla trombocitēmija – definīcija, patoģenēze, cēloņi, simptomi un pazīmes, izmaiņas asins un kaulu smadzeņu analīzēs, citi izmeklējumi, slimības stadijas, diferenciāldiagnostika, ārstēšana, prognoze. Sekundāras eritrocitozes un trombocitozes, to cēloņi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Individuālais darbs ar pacientiem – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, iespējamās diagnozes un diferenciāldiagnozes formulēšana, ārstēšanas plāna sastādīšana. 2. Papildus informācijas iegūšana par noteiktu tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Kontroldarbi nodarbībās. 2. Situācijas uzdevumu risināšana nodarbībās. 3. Rakstiska ieskaite (testa jautājumi – pareiziem jābūt vismaz 75% atbilžu).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:1. Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs formulēt difereciāldiagnozes. 2. Spēs novērtēt pacienta stāvokli un sastādīt ārstēšanas plānu. 3. Nosaukt un raksturot biežākās hematoloģiskās slimības.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs atpazīt, izveidot laboratorisko un citu izmeklējumu plānu, klasificēt un apstiprināt diagnozi, plānot slimnieka ārstēšanu, izskaidrot prognozi – Akūtu leikožu gadījumos; Mielodisplastisku sindromu gadījumos; Aplastisku anēmiju gadījumos; Hroniskas limfoleikozes gadījumos; Mielomas slimības gadījumos; Hodžkina slimības gadījumos; Īstās ne Hodžkina limfomu gadījumos; Hroniskas mieloleikozes gadījumos; Īstās policitēmijas gadījumos; Mielofibrozes gadījumos; Esenciālas trombocitēmijas gadījumos; Hemorāģisko diatēžu gadījumos. Pratīs formulēt diferenciāldiagnozi hematoloģisko slimību gadījumos.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izveidot izmeklēšanas plānu hematoloģisko slimību gadījumos, izskaidrot laboratorisko un citu papildus analīžu rezultātus, diferencēt izmaiņas un atpazīt biežākās hematoloģiskās slimības.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā medicīna prof. A.Lejnieka redakcijā. Medicīnas Apgāds, 785-914, 2010
2S.Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2005.
3S.Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2002.
4Conn's Current Therapy 2019 Kellerman, Rick D., MD; Rakel, David P., MD, 2019 by Elsevier Inc
5The Merc Manual. Tventieth Edition, Centennial Edition, 2019.
6Essential Haematology. 7th edition. A.V.Hoffbrand, P.A.H.Moss. Wiley-Blackwell, 2015.
Papildus literatūra
1Hoffbrand's Essential Haematology (Essentials) 7th Edition by A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss, Willey Blackwell, 2015.
2Postgraduate Haematology by A. Victor Hoffbrand and Douglas R. Higgs, 2016.
3Haematology: A Core Curriculum 1st Edition by Barbara Jane Bain, 2010
4Blood Cells: A Practical Guide by Barbara J. Bain, Fifth Edition Wiley Blackwell, 2015.
5Dacie and Lewis Practical Haematology E-Book 12th Edition, Kindle Edition by Barbara J. Bain, Imelda Bates, Mike A Laffan, 2017.
6Chronic myeloid leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up A. Hochhaus, S. Saussele, G. Rosti, F.-X. Mahon, J. J. W. M. Janssen, H. Hjorth-Hansen, J. Richter, C. Buske,on behalf of the ESMO Guidelines Committ
7Multiple Myeloma: ESMO Clinical Practice GuidelinesPublished in 2017 – Ann Oncol (2017) 28 (suppl 4): iv52–iv61. Authors: P. Moreau, J. San Miguel, P. Sonneveld, M. V. Mateos, E. Zamagni, H. Avet-Loiseau, R. Hajek, M. A. Dimopoulos, H. Ludwig, H. Ein
8Chronic Lymphocytic Leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines Published in 2015 – Ann Oncol (2015) 26 (suppl 5): v78-v84. Authors: B. Eichhorst, T. Robak, E. Montserrat, P. Ghia, P. Hillmen, M. Hallek, C. Buske
9Acute Myeloblastic Leukaemia in Adult Patients: ESMO Clinical Practice Guidelines Published in 2013 – Ann Oncol 2013; 24 (Suppl 6): vi138-vi143. Authors: M.F. Fey, C. Buske
10Pocket Oncology (Pocket Notebook) (Kindle Edition) by Alexander Drilon, Michael Postow, 2019.
11Atlas of Hematology – Nivaldo Medeiros M.D. (RSU biblioteka)
12Practical transfusion medicine. Michael F. Murphy, David J Roberts, Mark H Yazer Hoboken, NJ: John & Sons Inc., 2017.
13Global Hematology by David J Roberts; D J Weatherall, Elservier, 2016.
Citi informācijas avoti
1ASH mājas lapa (http://www.hematology.org/)
2EHA mājas lapa (http://www.ehaweb.org/)