Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dace Zemīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Veidot izpratni un apgūt zināšanas par vides un cilvēka mijiedarbības sekām, to prevenciju, kā arī par arodpatoloģijas jēdzienu.

Priekšzināšanas

Bioloģijā, ķīmijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs raksturot:
• vides ekoloģiskās sastāvdaļas, to piesārņojumu un iespējamos profilaktiskos pasākumus;
• prasības veselības aprūpes iestāžu higiēnā;
• uztura kvalitāti un piesārņojumu, tā epidemioloģisko nozīmi;
• arodveselības un arodpatoloģijas jēdzienu un identificēt veselībai kaitīgos darba apstākļus.

Prasmes

Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studenti spēs patstāvīgi novērtēt mikroklimatu, pamanīt saindēšanās ar uzturu pazīmes, identificēt kaitīgos darba faktorus.

Kompetences

Studenti spēj saskatīt cilvēka veselības stāvokļa saistību ar apkārtējo vidi.

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārsta palīgs1Pirmais līmenisObligātsDace Zemīte