Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Anna Junga

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_044LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anna Junga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas5
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas5
Kopā kontaktstundas10
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas bioloģijā, ķīmijā, anatomijā.
Mērķis:
Iegūt zināšanas par dažādu orgānu sistēmu veidojošo audu izcelsmi un funkcionālo histoloģiju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens par histoloģiju un tās nozīme medicīniskajā izglītībā. Audu klasifikācija un izcelsmes avoti. Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Balstaudi. Muskuļaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Nervu audi. Nervu sistēma. Maņu orgāni.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Gremošanas sistēma. Elpošanas sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Dzimumorgānu sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Ievads priekšmetā. Speciālā citoloģija. Saistaudi. Asinsvadi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Asinis un asinsrades orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Urīnizvadsistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Cilvēka embrioloģijas jēdziens.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Speciālās literatūras atlasīšana un lietošana, teorētiskā materiāla analīze, patstāvīga preparātu analizēšana un praktisko nodarbību protokolu sakārtošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējums tiek balstīts uz šādiem kritērijiem: aktivitātes praktiskās nodarbībās un apmeklētība, mācību vielas apguve, analizējot preparātus, literatūras lasīšana, izmantojot grāmatas un e-resursus. Gala pārbaudījumā ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students izprot cilvēka šūnu, audu un orgānu attīstību, uzbūvi, dažādu sistēmu regulācijas mehānismus, paskaidro un pamato organisma novecošanās un pielāgošanās reakcijas.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students prot atšķirt un raksturot galvenās audu grupas un orgānu sistēmas, to funkcionālo morfoloģiju, cilvēka attīstības pamatus.
Kompetences:Novērtē preparāta kvalitāti, audu un to struktūru attiecības un proporcijas, spriež par histoloģisko preparātu informativitāti.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dālmane A. Histoloģija. – LU, Rīga, 2004. – 319 lpp.
2Burns E.R., Cave M.D. Rapid Review Histology and Cell Biology. –2nd edit. and all later edit. - Elsevier, 2002. – 336 p.
3Burns E.R. Histology and Cell Biology. – 2nd edition and all later editions – Mosby Elsevier. – 2007. – 321 p.
4Kierszenbaum A.L. Histology and Cell Biology. – 2nd ed. and all later ed. – Mosby Elsevier, 2007. – 671 p.
5Croft W.J. Under the Microscope. – Harvard University Press. – 2006. – 152 p.
6Ross M.H., Pawlina W. Histology with Correlated Cell and Molecular Biology. – 5th ed. and all later ed. – Lippincott Williams & Wilkins. – 2006. – 723 p.
7Stevens A., Lowe J. Human Histology. – 3rd ed. and all later ed. - Elsevier Mosby, 2005. – 389 p.
8Sobotta Atlas Histologie Zytologie, Histologie, Mikroskopische Anatomie, 7th and all later ed., herausgegeben von Ulrich Welsch, Urban und Fischer, 2005.- 412 s.
9Eroschenko V.P., di Fiore's Atlas of Histology. – 10th ed. and all later ed. - Lippincott Williams & Wilkins. – 2005. – 448 p. and disc.
Papildus literatūra
1Junqueira’s Basic Histology, 13th Edition, Anthony L. Mescher, PhD, The McGraw-Hill Companies, Inc., 2013
2Netter's Essential Histology, Second Edition, Ovalle, William K., Saunders, 2013, ISBN: 978-1-4557-0631-0
3Elsevier's Integrated Histology, Telser, Alvin G., Mosby, Inc., 2007, ISBN-13: 978-0-323-03388-6
4Wheater's Functional Histology, Sixth Edition, Young, Barbara, Churchill Livingstone, 2014, ISBN: 978-0-7020-4747-3, ISBN: 978-0-7020-4746-6
5Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, Third Edition, Kierszenbaum, Abraham L., Saunders Inc., 2012, ISBN: 978-0-323-07842-9
6Histology: An Identification Manual, Tallitsch, Robert B., Mosby Inc., 2009, ISBN: 978-0-323-04955-9
7Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology, Third Edition, Kierszenbaum, Abraham L., Saunders, 2012, ISBN: 978-0-323-07842-9
Citi informācijas avoti
1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/ http://www.deltagen.com/target/histologyatlas/HistologyAtla… http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/ http://w3.ouhsc.edu/histology/
2http://www.histology.wisc.edu/histo/uw/htm/ttoc.html http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/ http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox/nlm_histology/con… http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_f…