Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Māra Pilmane

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_005LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:7.00ECTS:10.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas48
Kopā kontaktstundas60
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)17Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas68
Kopā kontaktstundas80
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Šūnu bioloģija, citoloģija; studiju kursu ieteicams studēt paralēli bioķīmijai, normālai fizioloģijai, anatomijai.
Mērķis:
Studējošie veido izpratni par cilvēka vispārējo, speciālo un funkcionālo histoloģiju; par šūnu, audu un orgānu uzbūvi; morfofunkcionālajām dažādu audu un orgānu struktūru savstarpējām korelācijām, diferenciāciju, adaptāciju un ontoģenētiskajām īpatnībām; tiek iepazīstināti ar plaši mūsdienās lietojamajām gaismas, imūnhistoķīmiskajām un elektronmikroskopiskajām metodēm, studējošie veido izpratni par morfologa ikdienas darba nozīmi un saturu ārsta praksē; īpaši attīsta izpratni par dažādu sistēmu un orgānu struktūru, īpaši endokrīnās, nervu un imūnās morfofunkcionālo pamatu, atšķirībām un saikni.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Epitēlijaudi un saistaudi.Lekcijas1.00auditorija
2Nervu audi. CNS.Lekcijas1.00auditorija
3Balstaudi un kaulu attīstība.Lekcijas1.00auditorija
4Asinis.Lekcijas1.00auditorija
5Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni.Lekcijas1.00auditorija
6Maņu orgāni.Lekcijas1.00auditorija
7Citoloģija I: šūnas vispārējie organoīdi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Citoloģija II: šūnas specializētie organoīdi un ieslēgumi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Epitēlijaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Saistaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Nervu audi un perifērā nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Centrālā nervu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13I Kolokvijs. Citoloģija. Epitēlijaudi. Saistaudi. Nervaudi. PNS un CNS. 1.-6. nod. preparāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
14Balstaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Kaulu attīstība.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Muskuļaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Asinsvadi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Asinis. Asinsrades īpatnības.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20II Kolokvijs. Balstaudi. Kaulu attīstība. Muskuļaudi. Asinsvadi. Asinis, asinsrades un imūnās sistēmas orgāni. 8.-13. nod. preparāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Acs ābols. Redzes analizators.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23Elpošanas sistēma.Lekcijas1.00auditorija
24Mutes dobums. Zoba attīstība un uzbūve.Lekcijas1.00auditorija
25Gremošanas traksta strukturālās īpatnības: Kuņģis, tievā zarna, resnā zarnaLekcijas1.00auditorija
26Gremošanas sistēmas dziedzeri: Aizkuņģa dziedzeris, AknasLekcijas1.00auditorija
27Dzimumorgānu sistēma.Lekcijas1.00auditorija
28Neiroendokrīnā sistēma.Lekcijas1.00auditorija
29Auss uzbūve, dzirdes analizators.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
30Seminārs: Āda un tās derivāti; maņu orgāni – preparātu atpazīšana ar ieskaiti/kļūdu analīzi (2 akad.stundas).Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
31Elpošanas orgānu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
32Gremošanas sistēma I.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
33Gremošanas sistēma II.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
34Gremošanas sistēma III.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
35Gremošanas sistēma IV.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
36Gremošanas sistēma V.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
37III Kolokvijs. Elpošanas un gremošanas sistēma. 3.-8. nod. preparāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
38Izdalītājorgānu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
39Vīrieša dzimumsistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
40Sievietes dzimumsistēma I.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
41Sievietes dzimumsistēma II.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
42Neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
43Difūzā neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
44IV Kolokvijs. Izdalītājorgānu sistēma. Dzimumorgānu sistēma. Neiroendokrīnā sistēma. 10.-15. nod. preparāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
45Morfoloģijas diagnostisko metožu nozīme klīnicista praksē. Biežākās morfoloģiskās diagnostikas kļūdas un to demonstrācija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa ietvaros tiek organizēts individuālais darbs, analizējot mikropreparātus un sagatavojot nodarbību protokolus. Individuāls darbs ar ieteicamo literatūru, atbilstoši lekciju un nodarbību tematikai. Prezentāciju gatavošana nelielās grupās, atbilstoši kursa tematiem. Zinātnisku publikāciju rezultātu analīze priekšmeta izpratnes padziļināšanai.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktisko nodarbību apmeklējums. Kvalitatīvi sagatavoti un laikus iesniegti nodarbību protokoli. Kolokviji – apgūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude. Studiju kursa beigās mutvārdu eksāmens, kura laikā tiek pārbaudītas studējošo teorētiskās zināšanas audu un orgānu morfoloģijā un praktiskās iemaņas, analizējot mikropeparātus un shematiskus attēlus. Eksāmenā tiek pārbaudītas zināšanas par audu un orgānu morfoloģiju un to vecuma izmaiņām. Studējošiem tiek dota iespēja parādīt izpratni par nozīmīgiem procesiem un funkcijām audos un orgānos, kā arī spēju saistīt morfoloģiju ar procesu norisi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais zinās un spēs paskaidrot atšķirības starp dažādiem priekšmeta virzieniem – vispārējo, speciālo un funkcionālo histoloģiju. Formulēs un interpretēs struktūras īpatnības audu grupām, orgānu uzbūvei, dažādām struktūrām novecošanas un adaptācijas procesos. Uzskaitīs un sistematizēs morfoloģiskās izpētes metodes un to pielietojumu ārsta praksē.
Prasmes:Studējošais pēc kursa pabeigšanas mikroskopā un shēmās pratīs atšķirt galvenās audu grupas un būtiskāko orgānu struktūras, spēs izvērtēt histoloģisko preparātu kvalitāti, informativitāti, dažādu redzamo struktūru savstarpējās attiecības un novietojumu, spēs dokumentēt histoloģiskos preparātus un pratīs strādāt ar speciālo literatūru, prezentējot histoloģiskas tēmas mūsdienīgā skatījumā.
Kompetences:Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādā vecumā un adaptācijas situācijās. Spēs izvērtēt preparātu kvalitāti un metodes, kā arī iespēju tos izmantot klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Eroschenko Victor P. 2017. Atlas of Histology with Functional Correlations. 13th Edition. LWW. 617 p. ISBN-10: 1496316762, ISBN-13: 978-1496316769
2Groma V., Zalcmane V. Šūna: uzbūve, funkcijas, molekulārie pamati, 2012, Rīga, RSU publ., 284 lpp.
3Kierszenbaum Abraham L.,‎ Tres Laura. 2015. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 4th Edition. Saunders. 752 p. ISBN-10: 0323313302, ISBN-13: 978-0323313308
4Lowe James S.,‎ Anderson Peter G. 2014. Stevens & Lowe's Human Histology. 4th Edition. Mosby. 448 p. ISBN-10: 0723435022, ISBN-13: 978-0723435020
5Mescher Anthony L. 2013. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. 13th Edition. McGraw-Hill Education. 480 p. ISBN-10: 0071780335, ISBN-13: 978-0071780339
6Ovalle William K.,‎ Nahirney Patrick C. 2013. Netter's Essential Histology. 2nd Edition. 536 p. ISBN-10: 1455706310, ISBN-13: 978-1455706310
7Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2015. Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. 7th Edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
8Suvarna Kim S.,‎ Layton Christopher,‎ Bancroft John D. 2012. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques. 7th Edition. 654 p. ISBN-10: 0702042269, ISBN-13: 978-0702042263
9Gartner Leslie P. Textbook of Histology. 2017. 4th Edition. Elsevier. 656 p. ISBN-10: 0323355633, ISBN-13: 978-0323355636
10Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. Seventh edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
Papildus literatūra
1Dongmei Cui; John P. Naftel; Jonathan D. Fratkin; William Daley; James C. Lynch; Duane E. Haines; Gongchao Yang. 2011. Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations. LWW. 434 p. ISBN-10: 0781797594, ISBN-13: 978-0781797597
2Eroschenko Victor P. 2012. diFiore's Atlas of Histology: with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 12th Edition. LWW. 624 p. ISBN-10: 1451113412, ISBN-13: 978-1451113419
3Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2014. Cell Biology and Histology. 7th Edition. LWW. 432 p. ISBN-10: 1451189516, ISBN-13: 978-1451189513
4Gartner Leslie P., Hiatt, James L. 2014. Color Atlas and Text of Histology. Sixth Edition. LWW. 529 p. ISBN 13: 9781451113433, ISBN10: 1451113439
5Hossler Fred. 2014. Ultrastructure Atlas of Human Tissues. 1st Edition. Wiley-Blackwell. 968 p. ISBN-10: 1118284534, ISBN-13: 978-1118284537
6Mescher Anthony. 2011. Lange Basic Histology Flash Cards. 1st Edition. McGraw-Hill Education. 432 p. ISBN-13: 978-0071637985 , ISBN-10: 0071637982
7Nanci Antonio. 2012. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. 8th Edition. Mosby. 400 p. ISBN-10: 032307846X, ISBN-13: 978-0323078467
8Young Barbara, O'Dowd Geraldine, Woodford Phillip. 2013. Wheater's Functional Histology: A Text and Colour Atlas. 6th Edition. Churchill Livingstone. 464 p. ISBN-10: 0702047473, ISBN-13: 978-0702047473
9Zhang Guiyun,‎ Fenderson Bruce A. 2014. Lippincott's Illustrated Q&A Review of Histology. LWW. 360 p. ISBN-10: 1451188307, ISBN-13: 978-1451188301
10Gartner Leslie P. Color Atlas and Text of Histology. 2018. 7th edition. LWW. ISBN13: 9781496346735, ISBN10: 1496346734
Citi informācijas avoti
1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/
2http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
3http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/
4http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_f…
5http://141.214.65.171/Histology/view.apml
6http://histologyguide.com/slidebox/slidebox.html