Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Morfoloģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:7 / 10.5
Kursa vadītājs:Māra Pilmane
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Klīniskā medicīna; Histoloģija un citoloģija

Mērķis

Studējošie veido izpratni par cilvēka vispārējo, speciālo un funkcionālo histoloģiju; par šūnu, audu un orgānu uzbūvi; morfofunkcionālajām dažādu audu un orgānu struktūru savstarpējām korelācijām, diferenciāciju, adaptāciju un ontoģenētiskajām īpatnībām; tiek iepazīstināti ar plaši mūsdienās lietojamajām gaismas, imūnhistoķīmiskajām un elektronmikroskopiskajām metodēm, studējošie veido izpratni par morfologa ikdienas darba nozīmi un saturu ārsta praksē; īpaši attīsta izpratni par dažādu sistēmu un orgānu struktūru, īpaši endokrīnās, nervu un imūnās morfofunkcionālo pamatu, atšķirībām un saikni.

Priekšzināšanas

Šūnu bioloģija, citoloģija; studiju kursu ieteicams studēt paralēli bioķīmijai, normālai fizioloģijai, anatomijai.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais zinās un spēs paskaidrot atšķirības starp dažādiem priekšmeta virzieniem – vispārējo, speciālo un funkcionālo histoloģiju. Formulēs un interpretēs struktūras īpatnības audu grupām, orgānu uzbūvei, dažādām struktūrām novecošanas un adaptācijas procesos. Uzskaitīs un sistematizēs morfoloģiskās izpētes metodes un to pielietojumu ārsta praksē.

Prasmes

Studējošais pēc kursa pabeigšanas, mikroskopā un shēmās pratīs atšķirt galvenās audu grupas un būtiskāko orgānu struktūras, spēs izvērtēt histoloģisko preparātu kvalitāti, informativitāti, dažādu redzamo struktūru savstarpējās attiecības un novietojumu, spēs dokumentēt histoloģiskos preparātus un pratīs strādāt ar speciālo literatūru, prezentējot histoloģiskas tēmas mūsdienīgā skatījumā.

Kompetences

Studējošie, teorētiskās zināšanas apvienojot ar prasmēm, spēs tās realizēt vienotā integratīvā diagnostiskā darbībā. Studējošie varēs analizēt audu un orgānu morfoloģiju mikropreparātos un uzbūves normas variantus dažādā vecumā un adaptācijas situācijās. Spēs izvērtēt preparātu kvalitāti un metodes, kā arī iespēju tos izmantot klīnikā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, MF2MaģistrsObligātsSandra Skuja, Edīte Vārtiņa, Vita Konopecka
Medicīna, SSNMF2MaģistrsObligātsSandra Skuja, Helēna Freijere, Ksenija Šerstņova
Medicīna, SSNMFz3MaģistrsObligātsAnna Junga, Edīte Vārtiņa, Arina Deņisova, Māra Pilmane
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna, SSNMF3MaģistrsObligāts
Medicīna, MF3MaģistrsObligāts
Medicīna, SSNMFz2MaģistrsObligātsSandra Skuja