Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Zane Vitenberga-Verza

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:25.01.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MK_006LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Histoloģija un citoloģijaMērķauditorija:Ārstniecība; Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Vitenberga-Verza
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Morfoloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Māra Pilmane
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, aaiakatrsu[pnkts]lv, aaiakatrsu[pnkts]lv, +371 67061551
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (numurs)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas18
Kopā kontaktstundas32
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas28
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Šūnu bioloģija, kuru ieteicams studēt paralēli anatomijai un normālajai fizioloģijai.
Mērķis:
Izpratnes radīšana par cilvēka vispārējo un funkcionālo histoloģiju; par šūnu, audu un orgānu uzbūvi; padziļinātas izpratnes veidošana par gremošanas trakta un ar to saistīto dziedzeru morfofunkcionālajām īpatnībām un saikni ar citām orgānu sistēmām; priekšstata veidošana par gremošanas sistēmas attīstības pamatprincipiem un attīstības traucējumiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Audu veidi. Epitēlijaudi. Gremošanas sistēmas epitēlijs.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
2Nervaudi. Nervu sistēma. Gremošanas sistēmas inervācijas un muskulatūras īpatnībasLekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
3Asinsvadi un limfvadi. Imūnās sistēmas orgāni un to nozīme gremošanas trakta funkcionalitātē.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
4Zobu attīstība un uzbūve.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
5Mutes dobums. Barības vads. Kuņģis.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
6Tievās zarnas un resnās zarnas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
7Gremošanas sistēmas attīstība. Attīstības traucējumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
8Šūnas bioloģija. Epitēlijaudi. Saistaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
9Muskuļaudi. Asinis un asinsvadi, imūnās sistēmas orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
10Endokrīnā sistēma. Gremošanas trakta difūzā neiroendokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
11Gremošanas sistēma. Mutes dobums. Lūpas. Zobu uzbūve. Mēle. Siekalu dziedzeri. Siekalu histofizioloģija.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
12Gremošanas sistēma: barības vads, kuņģis, tievā zarna. Resnā zarna. Ar gremošanas sistēmu saistītie lielie dziedzeri.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
13Gremošanas sistēmas organoģenēze.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
14Audu veidi. Epitēlijaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
15Saistaudi. Balstaudi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
16Nervaudi. Nervu sistēma.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
17Gremošanas sistēma. Mutes dobums. Lūpas. Zobu uzbūve. Mēle.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
18Siekalu dziedzeri. Barības vads. Kuņģis. Tievās zarnas un resnās zarnas.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
19Ar gremošanas sistēmu saistītie lielie dziedzeri. Gremošanas kanāla difūzā neiroendokrīnā sistēma. Gremošanas sistēmas attīstība. Attīstības traucējumi.Lekcijas1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
20Histoloģisko izmeklēšanas metožu nozīme. Šūnas bioloģija. Epitēlijaudi. Saistaudi. Shēmu analīze.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
21Asinsvadi un limfvadi. Muskuļaudi.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
22Āda un tās derivāti.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
23Nervaudi. Nervu sistēma. Asinis. Asinsrades un imūnās sistēmas orgāni.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
24Endokrīnā sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
25Gremošanas sistēma (mutes dobums, barības vads). Gremošanas sistēma (tievā zarna, resnā zarna). Ar gremošanas sistēmu saistītie lielie dziedzeri.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
26Izdalītājorgānu sistēma.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
27Seminārs: gremošanas sistēmas saikne ar citām orgānu sistēmām. Shēmu analīze. Ieskaite.Nodarbības1.00Anatomijas un antropoloģijas institūts
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Speciālās literatūras atlasīšana un lietošana, teorētiskā materiāla analīze, patstāvīga preparātu analizēšana un praktisko nodarbību protokolu sakārtošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa beigās ir mutvārdu ieskaite, kuras laikā tiek novērtētas studējošo teorētiskās zināšanas audu un orgānu morfoloģijā un praktiskās iemaņas audu, orgānu un to galveno struktūru noteikšanā mikropreparātos.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti spēs atpazīt un aprakstīt galvenās audu grupu strukturālās īpatnības un orgānu uzbūvi, izklāstīt gremošanas sistēmas orgānu kompleksa morfofunkcionalitāti, attīstības stadijas un novecošanās procesus.
Prasmes:Students pēc kursa pabeigšanas identificēs un analizēs gaismas mikroskopā ar rutīnās histoloģijas metodēm krāsotos preparātos galvenās audu grupas un būtiskāko orgānu struktūras, izvērtēs preparātu kvalitāti, pratīs strādāt ar speciālo literatūru.
Kompetences:Audu grupu un orgānu uzbūves pamatprincipu aprakstīšana, analizēšana un izskaidrošana.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dālmane Aina. 2010. Histoloģija. 2. izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 319 lpp. ISBN: 9789984770420
2Eroschenko Victor P. 2017. Atlas of Histology with Functional Correlations. 13th Edition. LWW. 617 p. ISBN-10: 1496316762, ISBN-13: 978-1496316769
3Kerr Jeffrey B. 2010. Functional Histology. 2nd Edition. Mosby. ISBN-10: 0729538370, ISBN-13: 978-0729538374
4Kierszenbaum Abraham L.,‎ Tres Laura. 2015. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. 4th Edition. Saunders. 752 p. ISBN-10: 0323313302, ISBN-13: 978-0323313308
5Lowe James S.,‎ Anderson Peter G. 2014. Stevens & Lowe's Human Histology. 4th Edition. Mosby. 448 p. ISBN-10: 0723435022, ISBN-13: 978-0723435020
6Mescher Anthony L. 2013. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. 13th Edition. McGraw-Hill Education. 480 p. ISBN-10: 0071780335, ISBN-13: 978-0071780339
7Ovalle William K.,‎ Nahirney Patrick C. 2013. Netter's Essential Histology. 2nd Edition. 536 p. ISBN-10: 1455706310, ISBN-13: 978-1455706310
8Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2015. Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. 7th Edition. LWW. 992 p. ISBN-10: 1451187424, ISBN-13: 978-1451187427
9Ross Michael H.,‎ Pawlina Wojciech. 2010. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 6th Edition. 974 p. ISBN-10: 0781772001, ISBN-13: 978-0781772006
Papildus literatūra
1Suvarna Kim S.,‎ Layton Christopher,‎ Bancroft John D. 2012. Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques. 7th Edition. 654 p. ISBN-10: 0702042269, ISBN-13: 978-0702042263
2Wood Ruth I.,‎ Schechter Joel E. 2002. Histology: An Interactive Virtual Microscope. CD-ROM. Sinauer Associates. Oxford University Press. ISBN-10: 0878938885, ISBN-13: 978-0878938889
3Cui Dongmei,‎ Daley William,‎ Fratkin Jonathan D.,‎ Haines Duane E.,‎ Lynch James C.,‎ Naftel John P.,‎ Yang Gongchao. 2010. Atlas of Histology with Functional and Clinical Correlations. Pap/Psc Edition. LWW. 496 p. ISBN-10: 0781797594, ISBN-13: 978-
4Eroschenko Victor P. 2012. diFiore's Atlas of Histology: with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 12th Edition. LWW. 624 p. ISBN-10: 1451113412, ISBN-13: 978-1451113419
5Eroschenko Victor P. 2004. di Fiore's Atlas of Histology with Functional Correlations (Atlas of Histology (Di Fiore's)). 10th Edition. LWW. 464 p. ISBN-10: 0781750210, ISBN-13: 978-0781750219
6Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2014. Cell Biology and Histology. 7th Edition. LWW. 432 p. ISBN-10: 1451189516, ISBN-13: 978-1451189513
7Gartner Leslie P.,‎ Hiatt James L. 2006. Color Textbook of Histology. 3rd Edition. Saunders. 592 p. ISBN-10: 1416029451, ISBN-13: 978-1416029458
Citi informācijas avoti
1http://www.med.uiuc.edu/histo/large/atlas/
2http://www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/
3http://www.visualhistology.com/Visual_Histology_Atlas/
4http://www.meddean.luc.edu/LUMEN/MedEd/Histo/frames/histo_f…
5http://histologyguide.com/slidebox/slidebox.html