Pārlekt uz galveno saturu
Mērķauditorija
Ārsti, ārsta palīgi, māsas, funkcionālie speciālisti
Kursa apjoms
24 akadēmiskās stundas (3 dienas): teorija – 11 st., prakse – 13 st.
No
Līdz
Norises laiks
3.–5.10.
Valoda
Latviešu
Vadītājs

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par hronisku slimību pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē, kā arī sniegt zināšanas par rehabilitācijas rezultātu, iespēju izvērtēšanu un pēctecību pakalpojumu nodrošināšanu. Attīstīt iemaņas novērtēt hroniska pacienta vajadzības pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai, un prast sagatavot atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem, lai apgūtā iemaņas praktiski piemērotu profesionālajā darbībā.

Tēmas

  • Veselības pratība un pacientu līdzestība: hronisku slimību pacientu vadīšanā primārajā veselības aprūpē
  • Kritienu risks un saistība ar funkcionēšanas traucējumiem hronisku slimību pacientiem
  • Reimatoloģisku pacientu vadīšana primārajā veselības aprūpē: multidisciplināra pieeja
  • Vispārīgie tehnisko palīglīdzekļu lietošanas mērķi, izvēles un piemērošanas pamatprincipi
  • Tehnisko palīglīdzekļu iedalījums, grupas un veidi atbilstoši ISO kvalifikācijai
  • Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā
  • Tehnisko palīglīdzekļu pielietojuma izvērtēšana
  • Rehabilitācijas rezultātu un iespēju izvērtēšana

Pieteikties