Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Juris Karpovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_195LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Karpovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas organisma fizioloģijā, patoloģijā.
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar iekšķīgo slimību pamatiem. Apmācīt studentus ar iekšķīgo slimību diagnostikas un ārstēšanas principiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Slimnieka izmeklēšanas principi iekšķīgo slimību klīnikāLekcijas1.00auditorija
2Plaušu patoloģija. Plaušu slimības.Lekcijas1.00auditorija
3Sirds-asinsvadu slimībasLekcijas1.00auditorija
4Gastroenteroloģiskās slimībasLekcijas1.00auditorija
5Nieru un endokrīnās slimībasLekcijas1.00auditorija
6Bronhīti. Pneimonijas. Bronhiālā astma. HOPS.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ateroskleroze. Stenokardijas. Miokarda infarkts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Arteriāla hipertensija. Hipertoniskās krīzes. Pēkšņa nāve.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Gastrīti. Gastroduodenālās čūlas. Žultsakmeņu slimība.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Nieru slimības. Diabēts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs – darbs ar slimniekiem atbilstoši studiju kursa tēmām.
Vērtēšanas kritēriji:
Nodarbību apmeklēšana, sagatavošana nodarbībām, patstavīga darba izpilde.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa prasību izpildes rezultātā studējošie iegūst zināšanas, kas ļaus: - saprast un aprakstīt galveno iekšķīgo slimību izcelsmi un simptomātiku; - īsi raksturot slimnieka izmeklēšanas datus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti: - pratīs atpazīt galvenās iekšķīgas slimības; - spēs novērtēt papildus izmeklēšanas nepieciešamību; - pareizi vērtēs ārstēšanas principus.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs piemērot zināšanas iekšķīgajās slimībās audiologopēda darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Lejnieka A. red. Klīniskā medicīna. Rīga, MA, 2010.
2Orļikovs G., Pičkurs K. Propedeitika. Rīga, RSU, IV izdevums,2009
Papildus literatūra
1Merck manual,18.ed.
Citi informācijas avoti
1http://estudijas.rsu.lv/index.php