Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Karpovs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:28.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_197LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Karpovs
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Normālā anatomija, fizioloģija; bioķīmija; patoloģija.
Mērķis:
Apmācīt studentus slimnieka subjektīvas un objektīvas izmeklēšanas pamatiem, papildus izmeklējumu interpretācijai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vispārēja izmeklēšanaLekcijas1.00auditorija
2Plaušu slimībasLekcijas2.00auditorija
3Sirds slimībasLekcijas2.00auditorija
4Vēdera slimībasLekcijas1.00auditorija
5Vispārēja izmeklēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
6Plaušu slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
7Sirds slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
8Vēdera slimībasNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Slimnieku izmeklēšana un apraksts.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtēt slimnieka stāvokli, analizēt un saistīt patoloģiskas pārmaiņas; formulēt un argumentēt slēdzienu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināt slimnieku izmeklēšanas pamatmetodes, slimību simptomus.
Prasmes:Prast izmeklē slimnieku, atklāt patoloģiskas atradnes, saistīt tās ar konkrētu orgānu un sistēmu bojājumu.
Kompetences:Vērtēt slimnieka stāvokli, analizēt un saistīt patoloģiskas pārmaiņas; formulēt un argumentēt slēdzienu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Propedeitika. 5. izdevums /G.Orļikova un K.Pičkura red./ Rīga, 2012.
Papildus literatūra
1Klīniska medicīna prof. A.Lejnieka reakcijā, 1.-4. grāmatas. Nacionālais Medicīnas apgāds, 2010-2012.
Citi informācijas avoti
1www.inbox.lv/ispropedeitika/faili.