Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs: Dace Zemīte
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Dot ieskatu un apgūt galvenās elpošanas orgānu, sirds-asinsrites, gremošanas, urīnizvadsistēmas, endokrinoloģiskās un reimatoloģiskās slimības, nervu, ādas un seksuāli transmisīvās slimības, to etioloģiju, patoģenēzi, klīnikās izpausmes, iespējamās komplikācijas, ārstēšanas principus un iegūt zināšanas par pacientu aprūpes principiem un masāžas nozīmi pacientu ārstēšanā, aprūpē un rehabilitācijas procesā.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā un propedeitikā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zinās iekšķīgo slimību etioloģiju un patoģenēzi, atpazīs un definēs klīniskos simptomus un sindromus, varēs nosaukt un aprakstīt diagnostikas metodes un slimību ārstēšanas principus.

Prasmes

Studējošie piemēros iegūtās zināšanas dažādu situāciju risināšanā: spēs skaidrot pacientam, viņa tuviniekiem un aprūpes veicējiem masāžas uzdevumus, principus, veicamo pasākumu būtību un mērķi. Spēs skaidrot pacientam, viņa tuviniekiem un aprūpes veicējiem paša pacienta lomu vēlamo mērķu sasniegšanai masāžas rezultātā.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie būs spējīgi identificēt slimību un sindromu klīniskās pazīmes un diferencēt tās, analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli. Spēs savstarpēji saistīt pacienta simptomus, sindromus, nozīmētos pasākumus un masiera lomu pacienta problēmu risināšanā. Patstāvīgi veikt masiera pienākumus, kas saistīti ar pacienta ārstēšanu, aprūpi un psiholoģisko atbalstu.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Ārstnieciskā masāža2Pirmais līmenisObligātsDace Zemīte