Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Juris Pokrotnieks

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:9.00ECTS:13.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Juris Pokrotnieks
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (numurs)18Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas72
Kopā kontaktstundas80
Nodarbības (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (numurs)22Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas88
Kopā kontaktstundas100
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Gremošanas trakta, nieru un endokrīnās sistēmas normālā un patoloģiskā anatomija un fizioloģija, izmeklēšanas iespējas, ieskaitot propedeitiku un attēlu diagnostiku, šo sistēmu farmakoterapijā izmantojamie līdzekļi.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par gremošanas trakta, nieru un endokrīnās sistēmas slimībām. Studiju mērķis ir iemācīties klīniski, ar papildus izmeklēšanas metodēm noteikt kursa aprakstā minētās slimības.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gremošanas sistēmas slimību klīnika un izmeklēšanas specifikaNodarbības1.00klīniskā bāze
2Internās medicīnas klīnika. Dispepsija. Ievads digestīvajā endoskopijā.Lekcijas1.00auditorija
3Iekaisīgas zarnu slimības un kairinātas zarnas sindromsLekcijas1.00auditorija
4Barības vada slimības.Nodarbības2.00klīniskā bāze
5Pacients ar hronisku aknu slimībuLekcijas1.00auditorija
6Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas slimības.Nodarbības2.00klīniskā bāze
7Biežākie ūdens un elektrolītu maiņas traucējumiLekcijas1.00auditorija
8Žults ceļu slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Akūta nieru mazspējaLekcijas1.00auditorija
10Aizkuņģa dziedzera slimības.Nodarbības2.00klīniskā bāze
11GlomerulonefrītsLekcijas1.00auditorija
12Tievo un resnās zarnas slimības.Nodarbības2.00klīniskā bāze
13Glomerulopātija sistēmisku slimību gadījumāLekcijas1.00auditorija
14Aknu slimības.Nodarbības3.00klīniskā bāze
15Tubulointersticiālas nefropātijasLekcijas1.00auditorija
16Gremošanas sistēmas asinsrite un išēmiski bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Hroniska nieru slimībaLekcijas1.00auditorija
18Gremošanas trakta slimību farmakoterapija.Nodarbības2.00klīniskā bāze
19Hormonu darbības bioloģiskie mehānismi normā un patoloģijā. Diagnostikas un terapijas principi modernajā endokrinoloģijāLekcijas1.00auditorija
20Invazīvā gastroenteroloģija.Nodarbības1.00MITC
21Pacientu ēdināšana gastroenteroloģijāNodarbības2.00klīniskā bāze
22Nieru izmeklēšana – urīnanalīze, AEU, GFĀ, US.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Galvenie nieru bojājuma sindromi – nefrītisks sindroms, nefrotisks sindroms, izolēts urīnsindroms. Bakteriālas infekcijas urīnsindromsNodarbības1.00klīniskā bāze
24Akūta urīnceļu infekcija (cistīts, pielonefrīts, akūts uretrāls sindroms)Nodarbības1.00klīniskā bāze
25Glomerulonefrīti ar nefrītisku sindromuNodarbības1.00klīniskā bāze
26Glomerulonefrīti ar nefrotisku sindromuNodarbības1.00klīniskā bāze
27Ātri progresējošs glomerulonefrītsNodarbības1.00klīniskā bāze
28Akūta nieru mazspēja, t.sk. akūts alerģisks abakteriāls nefrītsNodarbības1.00klīniskā bāze
29Hroniskas tubulointersticiālas nefropātijasNodarbības1.00klīniskā bāze
30Hroniska nieru slimība – klasifikācija, sindromi, kardiovaskulārais risks, vadīšana pa stadijāmNodarbības1.00klīniskā bāze
31Nieru aizstājterapijas pamati (HD, PD, Tx)Nodarbības1.00klīniskā bāze
32Diabētiska nefropātija, amiloidoze, preeklampsija, a. renalis stenozeNodarbības1.00klīniskā bāze
33Nierakmeņu slimībaNodarbības1.00klīniskā bāze
34Biežākie ūdens un elektrolītu vielmaiņas traucējumiNodarbības1.00klīniskā bāze
35Cistiskas nieru slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
36Hormonu darbības principiālie mehānismi un regulācija. Hipotalama- hipofīzes hormonu darbības normālā fizioloģija un patoloģijas pamati. Akromegālija, hiperprolaktinēmija un bezcukura diabēts.Nodarbības1.00klīniskā bāze
37Virsnieru hormoni un svarīgākās slimības. Kušinga sindroms, primārs hiperaldosteronisms un feohromocitoma. Jēdziens par endokrīnu arteriālu hipertensiju (diagnostika, diferenciālā diagnostika un terapijas principi). Hroniska virsnieru mazspēja.Nodarbības1.00klīniskā bāze
38Ogļhidrātu vielmaiņas pamati. Cukura diabēta diagnostika, klasifikācija, diferenciāldiagnostika. Jēdziens par insulīna rezistenci. Terapijas principi un aprūpes standarti. Orālie antidiabētiskie līdzekļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
39Insulīterapijas principi. Jēdziens par cukura diabēta akūtajām un hroniskajām komplikācijāmNodarbības1.00klīniskā bāze
40Vairogdziedzera hormonu loma fizioloģiskajos procesos. Vairogdzeidzera mezgli. Hipotireoze un hipertireoze (diagnostika, terapijas principi)Nodarbības1.00klīniskā bāze
41Kalcija homeostāzes regulācija. Jēdziens par hiperparatireozi un hipoparatireozi. Hiperkalciēmija un hipokalciēmija - terapijas principi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
42Adipozitāte un apetītes kontrole. Reproduktīvās endokrinoloģijas aspekti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
43Osteoporozes un kaulu metabolo slimību diagnostikas un terapijas principi. Jēdziens par primāru un sekundāru osteoporozi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
darbs pie slimnieka gultas, slimības vēstures dati, simulācijas, darbs ar literatūru, ieskaitot e-vidi, kas rezultējas kā protokols par pacienta apsekošanu ar diagnozi, tās pamatojumu, galvenajiem izmeklējumiem un piemeklētu konkrētu ārstēšanu izmeklētajam pacientam.
Vērtēšanas kritēriji:
Eksāmens notiek rakstveidā, tam ir 2 daļas, kas aptver IV studiju gada programmu gastroenteroloģijā, nefroloģijā un endokrinoloģijā. Eksāmena I daļa - testa jautājumi (pirms eksāmena testa jautājumi jums nebūs pieejami): jāatbild uz 50 testa jautājumiem, izvēloties vienu pareizu atbildi. Atbildēm atvēlētais laiks – 50 min. Vērtēšana: kļūdu skaits 5 – 10 balles, 6-7 – 9 balles, 8-9 – 8 balles, 10-11 – 7 balles, 12-13 – 6 balles, 14-15 – 5 balles, 16-17 – 4 balles, 18-19 – 3 balles, 20 – 2 balles. Ja kļūdu skaits ir ≥ 21 – šī eksāmena daļa jākārto atkārtoti. Ja I daļā ir nokārtota – turpina dalību eksāmena II daļā. Eksāmena II daļa – eksāmena biļetes (pa vienai endokrinoloģijā, gastroenteroloģijā un nefroloģijā; eksāmenu biļešu jautājumi e-studijās): pēc uzaicinājuma students velk 3 biļetes (pa vienai no katras disciplīnas) un saņem eksaminācijas lapu, kur pirms atbildes rakstīšanas jāuzraksta eksāmena biļetes jautājuma pilns teksts. Pēc atbilžu iesniegšanas šīs daļas vērtējuma paziņošanu students gaida ārpus eksaminācijas telpas. Katra eksāmena biļetes atbilde tiek vērtēta 10 ballu sistēmā (skat. Studiju reglaments I, 4. nodaļa). Eksāmena II daļa ir nokārtota, ja atbildes uz visiem biļešu jautājumiem ir ar atzīmi „4” un, protams, augstāku. Ja kāda atbilde novērtēta zemāk, tad šī eksāmena daļa jākārto vēlreiz. Jums var tikt piedāvāta eksāmena atzīme jau pēc šīm divām eksāmena daļām. Ja Jūs atzīmei nepiekrītat, tad ir jādodas pie pacienta kādā no klīniskajām nodaļām Eksāmena fakultatīvā daļa – slimnieka apskates protokols. Pacientu jāapseko un jāizvērtē kā mācīts un jāaizpilda protokols. Šajā eksāmena daļā Jūs drīkstat izmantot visu pieejamo literatūru u.c. informāciju. Arī šī eksāmena daļa ir rakstiska.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:studiju kursa apguves rezultātā studējošais spēs nosaukt un aprakstīt studiju aprakstā minētās gremošanas trakta, nieru un endokrīnās slimības, spēs formulēt šo slimību definīciju, vadošo klasifikāciju (-as), slimības simptomātiku, slimības gaitu, diagnostikas kritērijus, izmeklēšanas plānu, ārstēšanas principus, ieskaitot nemedikamentozo, prognozi un prevencijas iespējas.
Prasmes:izmantojot izmeklēšanas datus, spēs formulēt iespējamāko minēto iekšķīgo slimību diagnozi, spēs izvēlēties apstiprinošos datus, kā arī papildus nepieciešamo informāciju / izmeklējumus, izvēlēties ārstēšanas principus un konkrēti piemērot dotajai situācijai, noteikt prognozi konkrētam pacientam.
Kompetences:patstāvīgi plānot izziņas procesu, lai sabalansētu esošās zināšanas no iepriekšējiem kursiem ar jauno mācību vielu, spēt organizēt pacienta izmeklēšanu, darbojoties gan vienam, gan 2-3 studentu grupā, prast izmantot literatūru, e-vidi, kolēģu un pasniedzēju zināšanas, precīzi formulējot jautājumu; uzņemas atbildību par studentu grupas darba prezentēšanu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Klīniskā medicīna” Prof. A.Lejnieka redakcijā, 1. un 2. grāmata, Rīga, Zvaigzne, 2012., 287. – 672.
Papildus literatūra
1J.Pokrotnieks. Gastrointestinālā endoskopija. Rīga, 2000, “Pilatus”, 144 lp.
2I.Purviņš, S.Purviņa. Praktiskā farmakoloģija. Zāļu infocentrs, Rīga, 2011.
3A.Danilāns. Hroniskas aknu slimības. Medicīnas apgāds, I, II un III daļa, Rīgā, Medicīnas apgāds, 2009-2013.
4E. Vēverbrants, A. Pētersons - Nefroloģija kabatā - e-grāmata (iPad, OS X), Apple iTunes Store, 2014.
Citi informācijas avoti
1www.zva.gov.lv/registrs Zāļu valsts aģentūras Latvijas Zāļu reģistrs piedāvā tikai vienu meklēšanas logu, kurā informāciju par zālēm var meklēt pēc viena no piedāvātajiem parametriem: nosaukuma, aktīvās vielas, reģistrācijas apliecības īpašnieku vai ATĶ koda. Savukārt, izmantojot papildu meklēšanas parametrus, tiks precizēti meklēšanas rezultāti. Atrodama šāda informācija par zālēm: reģistrācijas informācija, izsniegšanas kārtība (recepšu vai bezrecepšu zāles), stiprums/koncentrācija, zāļu forma, zāļu aktīvās vielas nosaukums, ATĶ kods, DDD (definētā dienas deva), informācija par zāļu lietošanu bērniem, informācija par zāļu pieejamību, kā arī zāļu lietošanas instrukcija un zāļu apraksts.
2Gastroenteroloģijas Atbalsta biedrības mājas lapa www.gastroenterologs.lv
3Angliski
4Rome Fundation http://www.romecriteria.org/. Šajā mājas lapā var atrast pilnīgu informāciju par funkcionālām gremošanas trakta slimībām (kritēriji, definīcijas, vadlīnijas).
5Elektroniskā tekstu datu bāze: http://emedicine.medscape.com
6Harrison’s Principles of Internal Medicine 19th Edition 2015
7Goldman-Cecil Medicine, 2-Volume Set, 25th Edition 2015.