Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Iekšķīgo slimību katedra
Kredītpunkti / ECTS:6 / 9
Kursa vadītājs: Oskars Kalējs
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna

Mērķis

1. Apgūt praksē subjektīvās un objektīvās izmeklēšanas metodes – aptauju, apskati, palpāciju, perkusiju un auskultāciju, interpretēt iegūto informāciju kardioloģijas saslimšanu kontekstā.
2. Apmācīt interpretēt laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas datus, ieskaitot modernās izmeklēšanas metodes kardioloģijā.
3. Apgūt kardioloģisko patoloģiju epidemioloģiju, patofizioloģiju, diagnostikas pamatprincipus un ārstēšanas metodes.
4. Veicināt studentu klīniskās domāšanas attīstību.
5. Veicināt analītisku un sintētisku pieeju moderno izmeklējumu (attēldiagnostika, invazīvie izmeklējumi, datorizētās izmeklējumu metodes) datu interpretācijai.

Priekšzināšanas

normālā anatomija, histoloģija, normālā fizioloģija, bioķīmija, medicīnas fizikas pamati, bioloģija un ģenētikas pamati, iekšķīgo slimību pamati 4.semestra kursa apjomā.

Rezultāti

Zināšanas

- Demonstrēt orientāciju jaunākajās medicīnas tehnoloģijās, izmeklēšanas metodēs, zinātnes virzienos.
- Savākt anamnēzi, secīgi sakārtot to, atpazīt iespējamos slimības riska faktorus.
- Ņemot vērā iegūtos slimnieka izmeklēšanas datus (apskatot, palpējot, perkutējot, auskultējot slimnieku, vērtējot instrumentālo izmeklēšanas rezultātus), atpazīt iespējamo patoloģijas līmeni.
- Analizējot iegūto informāciju, izvērtēt patoloģijas pakāpi un atbilstošos riskus.
- Orientēties aplūkojamo patoloģiju procesos un spēt analizēt tos patofizioloģijas aspektiem.

Prasmes

- Prast komunicēt ar pacientiem, to radiniekiem kolēģiem, citām veselības aprūpē iesaistītām personām.
- Veikt pacienta sūdzību un anamnēzes noskaidrošanu.
- Veikt pacienta fizikālo izmeklēšanu ar palpācijas, perkusijas un auskultācijas metodi un no tām atvasinātām metodēm.
- Noteikt perifērā pulsa, sirds darbības frekvences, elpošanas frekvences un arteriālā spiediena rādītājus, attiecināt tos uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopējo izmeklēšanas procesu.
- Orientēties elektrokardiogrāfijas izmeklējumu rezultātos.
- Orientēties kardioloģijas praksē pielietojamo instrumentālo izmeklējumu rezultātos un to indikācijās (slodzes testi, attēldiagnostikas metodes, invazīvās diagnostikas metodes, kontrastizmeklējumi).
- Orientēties sirdskaišu diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu sirdskaišu ārstēšanas iespējās (farmakoterapija, ķirurģija, mini invazīvās metodes).
- Prast izvērtēt elektrokardiogrāfijas atradi dažādu sirds ritma traucējumu gadījumos. Orientēties dažāda riska pakāpju aritmiju novērtēšanā.
- Orientēties dažādu kardiomiopātiju diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties kardiomiopātiju mūsdienu diagnostikas iespējās (kodolmagnētiskā rezonanse, ģenētiskie izmeklējumi, implantējamās ritma reģistrācijas iekārtas).
- Orientēties akūtas un hroniskas sirds mazspējas diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu diagnostikas iespējās un patofizioloģijas izpratnē.
- Prast apkopot iegūtos simptomus un noformēt diagnozi un slimības vēstures fragmentus.

Kompetences

- Izvērtēt iegūtos simptomus, sasaistīt tos ar patoloģiskiem procesiem slimnieka organismā.
- Interpretēt elektrokardiogrāfijas datus.
- Izskaidrot instrumentālo izmeklējumu nepieciešamību.
- Interpretēt instrumentālo izmeklējumu atradi pamatu līmenī.
- Prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu sirdskaišu ārstēšanas iespējās.
- Prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties kardiomiopātiju mūsdienu diagnostikas iespējās (kodolmagnētiskā rezonanse, ģenētiskie izmeklējumi, implantējamās ritma reģistrācijas iekārtas).
- Orientēties akūtas un hroniskas sirds mazspējas diagnostikā, prast interpretēt auskultatīvo atradi, attēldiagnostikas datus, orientēties mūsdienu diagnostikas iespējās un patofizioloģijas izpratnē.
- Spēt analizēt situācijas, argumentēt, loģiski noformulēt un izskaidrot savu viedokli.

Plānojums

Plānošanas periods:2015. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars KalējsKristīne Jubele, Kārlis Trušinskis, Aija Mača, Andris Skride,
Medicīna5MaģistrsObligātsAndris Skride, Svetlana Ratobiļska, Juris Karpovs, Irēna Kurcalte, Oskars Kalējs, Konstantīns Pičkurs, Kārlis Trušinskis, Žanna Pičkure, Aija Mača, Valērija Haričeva, Maija Vikmane, Nikolajs Ņesterovičs, Dana Upīte
Medicīna5MaģistrsObligātsIrina Holste, Baiba Luriņa, Viktorija Skuja, Jūlija Voicehovska, Juris Karpovs, Larisa Umnova, Andris Skride
Pediatrija5MaģistrsObligātsViktorija Skuja, Konstantīns Pičkurs
Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Larisa Umnova, Irina Holste, Viktorija Skuja, Kārlis Griķis, Baiba Luriņa, Dace Freidenberga
Medicīna6MaģistrsObligātsKārlis Trušinskis, Oskars Kalējs, Maija Vikmane, Juris Karpovs, Aija Mača, Svetlana Ratobiļska, Žanna Pičkure, Nikolajs Ņesterovičs, Konstantīns Pičkurs, Andris Skride
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Aija Mača, Kristīne Jubele, Andris Skride, Kārlis Trušinskis, Juris Karpovs, Marina Berzina
Pediatrija6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Viktorija Skuja, Irēna Kurcalte
Plānošanas periods:2016. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Žanna Pičkure, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Andris Skride, Maija Vikmane, Svetlana Ratobiļska, Irēna Kurcalte, Juris Karpovs, Nikolajs Ņesterovičs, Aija Mača
Medicīna5MaģistrsObligātsLarisa Umnova, Juris Karpovs, Irina Holste, Jūlija Voicehovska, Kristīne Jubele, Baiba Luriņa, Dace Freidenberga, Ralfs Zuzāns, Krista Lesiņa, Aija Mača, Andris Skride, Irina PupkevičaNatālija Nikrus, Marina Berzina,
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Kārlis Trušinskis, Marina Berzina, Andris Skride, Kristīne Jubele, Baiba Luriņa, Aija Mača, Juris Karpovs, Juris Lūriņš
Pediatrija5MaģistrsObligātsKonstantīns Pičkurs, Juris Karpovs
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Konstantīns Pičkurs, Kārlis Trušinskis, Juris Karpovs, Maija Vikmane, Aija Mača, Žanna Pičkure, Nikolajs Ņesterovičs, Aldis Strēlnieks, Irēna Kurcalte
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Irēna Kurcalte, Juris Lūriņš, Irina Holste, Aija Mača, Natālija Nikrus, Kristīne Jubele, Kārlis Trušinskis, Krista Lesiņa, Irina Pupkeviča, Andris Skride, Emma Sokolova, Vitālijs Grebjonkins, Madara Ventiņa
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Larisa Umnova, Ralfs Zuzāns, Kristīne Jubele, Andris Skride, Irina Pupkeviča, Natālija Nikrus, Baiba Luriņa, Marina Berzina, Dace Freidenberga, Leonīds Pugo
Pediatrija6MaģistrsObligātsAndris Skride, Juris Karpovs
Plānošanas periods:2017. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Nikolajs Ņesterovičs, Juris Karpovs, Aija Mača, Žanna Pičkure, Emma Sokolova, Andris Skride, Evija Knoka, Irēna Kurcalte, Madara Ventiņa, Aldis Strēlnieks, Maija Vikmane
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Larisa Umnova, Dace Freidenberga, Ralfs Zuzāns, Baiba Luriņa, Andris Skride, Leonīds Pugo, Emma Sokolova, Irēna Kurcalte, Artem Kalinin, Krista Lesiņa, Vitālijs Grebjonkins, Irina Holste, Kristīne Jubele, Oskars Kalējs, Juris Lūriņš, Aija Mača, Natālija Nikrus, Irina Pupkeviča, Kārlis Trušinskis, Madara Ventiņa
Medicīna6MaģistrsObligātsKārlis Trušinskis, Irina Holste, Oskars Kalējs, Natālija Nikrus, Kristīne Jubele, Marina Berzina, Irina Pupkeviča, Vitālijs Grebjonkins, Aija Mača, Krista Lesiņa, Juris Lūriņš, Madara Ventiņa, Emma Sokolova, Artem Kalinin, Dace Freidenberga, Baiba Luriņa, Leonīds Pugo, Andris Skride, Larisa Umnova, Jūlija Voicehovska, Ralfs Zuzāns
Pediatrija5MaģistrsObligātsJuris Karpovs, Konstantīns Pičkurs, Emma Sokolova, Oskars Kalējs, Larisa Umnova, Andris Skride
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Juris Karpovs, Andris Skride, Evija Knoka, Aija Mača, Nikolajs Ņesterovičs, Žanna Pičkure, Aldis Strēlnieks, Irēna Kurcalte, Madara Ventiņa, Krista Lesiņa, Irina Pupkeviča
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Emma Sokolova, Kārlis Trušinskis, Aija Mača, Natālija Nikrus, Irina Pupkeviča, Kristīne Jubele, Andris Skride, Vitālijs Grebjonkins, Krista Lesiņa, Madara Ventiņa, Evija Knoka, Marina Berzina, Irina Rudaka, Jūlija Voicehovska
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Larisa Umnova, Ralfs Zuzāns, Dace Freidenberga, Leonīds Pugo, Irēna Kurcalte, Kristīne Jubele, Irina Holste, Artem Kalinin, Irina Pupkeviča
Pediatrija6MaģistrsObligātsKonstantīns Pičkurs, Aldis Strēlnieks, Juris Karpovs, Oskars Kalējs, Krista Lesiņa
Plānošanas periods:2018. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Konstantīns Pičkurs, Kārlis Trušinskis, Nikolajs Ņesterovičs, Žanna Pičkure, Aija Mača, Evija Knoka, Juris Karpovs, Laima Caunīte, Alberts Bērziņš, Irēna Kurcalte, Krista Lesiņa, Irina Pupkeviča, Andris Skride, Aldis Strēlnieks, Madara Ventiņa
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Larisa Umnova, Kristīne Jubele, Marina Berzina, Andris Skride, Valdis Ģībietis, Kristaps Šablinskis, Evija Knoka, Anna Labuce, Irēna Kurcalte, Irina Rudaka, Dace Freidenberga, Helmuts Bināns, Emma Sokolova, Artem Kalinin, Laima Caunīte, Ketija Apsīte, Rūdolfs Vilde, Valdis Dakuļs, Irina Pupkeviča, Vitālijs Grebjonkins, Oskars Kalējs, Krista Lesiņa, Aija Mača, Natālija Nikrus, Kārlis Trušinskis, Madara Ventiņa
Medicīna6MaģistrsObligātsIrina Pupkeviča, Kārlis Trušinskis, Irina Holste, Irina Rudaka, Ralfs Zuzāns, Oskars Kalējs, Andris Skride, Aija Mača, Natālija Nikrus, Krista Lesiņa, Kristīne Jubele, Veronika Madesova, Evija Knoka, Dace Freidenberga, Artem Kalinin, Irēna Kurcalte, Leonīds Pugo, Larisa Umnova, Jūlija Voicehovska
Pediatrija5MaģistrsObligātsJuris Karpovs, Konstantīns Pičkurs, Oskars Kalējs, Krista Lesiņa, Aldis Strēlnieks
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Juris Karpovs, Evija Knoka, Aija Mača, Nikolajs Ņesterovičs, Konstantīns Pičkurs, Kārlis Trušinskis, Andris Skride, Aldis Strēlnieks, Madara Ventiņa, Laima CaunīteAlberts Bērziņš,
Medicīna6MaģistrsObligātsKristīne Jubele, Evija Knoka, Irina Rudaka, Andris Skride, Oskars Kalējs, Krista Lesiņa, Aija Mača, Natālija Nikrus, Irina Pupkeviča, Kārlis Trušinskis, Irina Holste, Ralfs Zuzāns, Veronika Madesova, Rūdolfs Vilde, Ketija Apsīte, Valdis Dakuļs, Emma Sokolova
Medicīna5MaģistrsObligātsIrina Holste, Kristīne Jubele, Oskars Kalējs, Krista Lesiņa, Aija Mača, Veronika Madesova, Natālija Nikrus, Irina Pupkeviča, Irina Rudaka, Andris Skride, Kārlis Trušinskis, Ralfs Zuzāns, Dace Freidenberga, Artem Kalinin, Irēna Kurcalte, Leonīds Pugo, Alla Rivkina, Larisa Umnova, Jūlija Voicehovska, Kristaps Šablinskis, Laima Caunīte, Rūdolfs Vilde, Ketija Apsīte, Valdis Ģībietis, Anna Labuce, Evija Knoka
Pediatrija6MaģistrsObligātsJuris Karpovs, Konstantīns Pičkurs, Oskars Kalējs, Aldis Strēlnieks
Plānošanas periods:2019. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Evija Knoka, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Juris Karpovs, Aija Mača, Maija Vikmane, Andris Skride, Alberts Bērziņš, Nikolajs Ņesterovičs, Laima Caunīte, Inga Balode, Irina Pupkeviča, Pauls Dzelve, Irēna Kurcalte, Veronika Madesova, Larisa Umnova, Aldis Strēlnieks
Medicīna5MaģistrsObligātsJūlija Voicehovska, Rūdolfs Vilde, Marija Burčeņa, Larisa Umnova, Laima Caunīte, Dana Kigitoviča, Valdis Ģībietis, Dace Freidenberga, Jelizaveta Aleksejeva, Ketija Apsīte, Kristaps Šablinskis, Kārlis Klētnieks, Irēna Kurcalte, Eva Moreino, Inga Balode, Artem Kalinin, Alberts Bērziņš, Veronika Madesova, Pauls Dzelve, Ralfs Zuzāns, Krista Lesiņa, Irina Pupkeviča, Natālija Nikrus, Emma Sokolova, Irina Rudaka, Evija Knoka, Aija Mača, Kārlis Trušinskis, Oskars Kalējs, Kristīne Jubele, Andris Skride, Irina Holste
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Ketija Apsīte, Irina Holste, Irina Pupkeviča, Ralfs Zuzāns, Kristīne Jubele, Irina Rudaka, Andris Skride, Kārlis Trušinskis, Evija Knoka, Aija Mača, Krista Lesiņa, Veronika Madesova, Madara Ventiņa, Dace Freidenberga, Valdis Ģībietis, Kristaps Šablinskis, Anna Labuce, Laima Caunīte, Rūdolfs Vilde, Alberts Bērziņš, Irēna Kurcalte, Larisa Umnova, Artem Kalinin, Jūlija Voicehovska
Pediatrija5MaģistrsObligātsLarisa Umnova, Konstantīns Pičkurs, Pauls Dzelve, Alberts Bērziņš, Veronika Madesova, Aldis Strēlnieks, Oskars Kalējs, Juris Karpovs
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Inga Balode, Juris Karpovs, Aija Mača, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Alberts Bērziņš, Nikolajs Ņesterovičs, Maija Vikmane, Aldis Strēlnieks, Irina Pupkeviča, Evija Knoka, Veronika Madesova, Laima Caunīte, Pauls Dzelve, Irēna Kurcalte, Larisa Umnova, Andris Skride
Medicīna6MaģistrsObligātsOskars Kalējs, Irina Pupkeviča, Andris Skride, Alberts Bērziņš, Kārlis Trušinskis, Kristīne Jubele, Irina Rudaka, Evija Knoka, Aija Mača, Veronika Madesova, Ralfs Zuzāns, Ketija Apsīte
Medicīna5MaģistrsObligātsLarisa Umnova, Rūdolfs Vilde, Jūlija Voicehovska, Irēna Kurcalte, Dace Freidenberga, Valdis Ģībietis, Laima Caunīte, Ketija Apsīte, Kristaps Šablinskis, Pauls Dzelve, Alberts Bērziņš, Veronika Madesova, Ralfs Zuzāns, Krista Lesiņa, Irina Pupkeviča, Madara Ventiņa, Dana Kigitoviča, Irina Rudaka, Evija Knoka, Anna Labuce, Aija Mača, Kārlis Trušinskis, Oskars Kalējs, Kristīne Jubele, Artem Kalinin, Andris Skride, Irina Holste, Sergejs Babikovs, Inita Buliņa, Tarass Ivaščenko
Pediatrija6MaģistrsObligātsKonstantīns Pičkurs, Oskars Kalējs, Veronika Madesova, Alberts Bērziņš, Pauls Dzelve, Aldis Strēlnieks, Larisa Umnova, Juris Karpovs
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsIrina Pupkeviča, Evija Knoka, Veronika Madesova, Laima Caunīte, Alberts Bērziņš, Pauls Dzelve, Inga Balode, Aija Mača, Aldis Strēlnieks, Irēna Kurcalte, Nikolajs Ņesterovičs, Kārlis Trušinskis, Konstantīns Pičkurs, Larisa Umnova, Oskars Kalējs, Juris Karpovs, Andris Skride, Maija Vikmane, Madara Ventiņa
Medicīna6MaģistrsObligātsRalfs Zuzāns, Irina Pupkeviča, Irina Rudaka, Evija Knoka, Veronika Madesova, Laima Caunīte, Ketija Apsīte, Aija Mača, Kārlis Trušinskis, Larisa Umnova, Oskars Kalējs, Kristīne Jubele, Andris Skride, Madara Ventiņa
Medicīna5MaģistrsObligātsKetija Apsīte, Alberts Bērziņš, Rūdolfs Vilde, Emma Sokolova, Larisa Umnova, Laima Caunīte, Jūlija Voicehovska, Valdis Ģībietis, Irēna Kurcalte, Dace Freidenberga, Kristaps Šablinskis, Artem Kalinin
Pediatrija5MaģistrsObligātsVeronika Madesova, Alberts Bērziņš, Pauls Dzelve, Aldis Strēlnieks, Konstantīns Pičkurs, Larisa Umnova, Oskars Kalējs, Juris Karpovs, Kārlis Trušinskis
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna6MaģistrsObligāts
Medicīna5MaģistrsObligāts
Medicīna6MaģistrsObligāts
Pediatrija6MaģistrsObligāts