Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: RSU Liepājas filiāle
Kredītpunkti / ECTS:1 / 1.5
Kursa vadītājs: Gunta Bēta
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Māszinības
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpe

Mērķis

Nostiprināt un pilnveidot studentu zināšanas un prasmes iekšķīgo slimību diagnostikā, ārstēšanā, pacientu aprūpē un izglītošanā; veicināt šo zināšanu izpratni un pielietošanu praktiskajā darbā. Plānot, sniegt un izvirzīt iekšķīgo saslimšanu pacientiem piemērotu aprūpi. Apgūt iekšķīgo slimību pacientu aprūpes principus, izglītošanu un psiholoģisko atbalstu.

Priekšzināšanas

Anatomija, funkcionālā fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, propedeitika, mikrobioloģija, farmakoloģija, aprūpes process.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas par iekšķīgo slimību pacientu saslimšanu pazīmēm, pacientu aprūpes specifiku, aprūpes nozīmi un vadīšanu.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs atpazīt raksturīgās sūdzības, noteikt un formulēt aprūpes problēmas pacientiem ar iekšķīgo slimību diagnozēm, kā arī plānot un realizēt aprūpes procesu.

Kompetences

Izmantojot apgūtās zināšanas, studējošie spēs novērtēt pacienta veselības stāvokli: identificēt pacientu ar sirds un asinsvadu, elpošanas, urīnizvadceļu, endokrīno sistēmu, gremošanas trakta saslimšanu pazīmēm, noformulēt esošās aprūpes problēmas, prognozēt potenciālās aprūpes problēmas. Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs nodrošināt aprūpi pacientiem ar sirds un asinsvadu, elpošanas, urīnizvadceļu, endokrīno sistēmu, gremošanas trakta slimībām ārstniecības iestādē, izvērtēt aprūpes rezultātus; formulēt un raksturot psihosociālās aprūpes principus.

Plānojums

Plānošanas periods:2016. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte
Plānošanas periods:2017. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte
Plānošanas periods:2018. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte
Plānošanas periods:2019. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte
Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte
Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Māszinības4BakalaursObligātsInese Lācīte