Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jūlija Voicehovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_202LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas40
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Propedeitikā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā, hemostāzē, vizuālā diagnostikā, kā arī priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējo studiju gadu iekšķīgo slimību kursos.
Mērķis:
Studenti apgūs izplatītāko iekšķīgo slimību diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas novitātes (hematoloģija, endokrinoloģija, pneimonoloģija).
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ENDOKRĪNAS HIPER- UN HIPOTENSIJAS.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2ENDOKRĪNAS KOMAS.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3VAIROGDZIEDZERA PATOLOĢIJAS DIFERENCIĀLĀ DIAGNOZE.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4ANĒMIJAS, TO DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA, ĀRSTĒŠANAS AKTUALITĀTES.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5HEMORĀĢISKO DIATĒŽU KLASIFIKĀCIJA UN LABORATORISKĀ DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA. VAZOPĀTIJU, TROMBOCITOPĒNIJU, TROMBOCĪTU FUNKCIJU TRAUCĒJUMI, KOAGULOPĀTIJU DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA. IMŪNA TROMBOCITOPĒNISKA PURPURA. GESTĀCIJAS TROMBOCITOPĒNIJA.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6LIMFODENOPĀTIJU SPENOMEGĀLIJU DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA. NEITROPĒNIJAS SINDROMS, TĀ CĒLOŅI, JAUNĀKAIS TERAPIJĀ.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7ELPAS TRŪKUMA DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8OBSTRUKTĪVA MIEGA APNOJA (OMA).Nodarbības1.00klīniskā bāze
9ASINS SPĻAUŠANA (HEMOPTYSIS). DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10OBSTRUKTĪVAS ELPCEĻU SLIMĪBAS, DIFERENCIĀLDIAGNOSTIKA UN ĀRSTĒŠANAS NOVITĀTES.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar pacientu – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, ārstēšanas plāna sastādīšana, iespējamās diagnozes formulēšana; pacienta slimības vēstures izveidošana docētāja, ārstējošā ārsta vadībā; studiju pētnieciskā darba izstrāde, tā prezentācija un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Saskaņā ar Valsts pārbaudījuma nolikumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas par svarīgāko endokrīno, asins un asinsrades orgānu, ka arī plaušu slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskajiem kritērijiem, diferenciālo diagnostiku un ārstēšanu. Studenti apgūst zināšanas par medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas principiem stacionārajos apstākļos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās endokrīnās, asins un asinsrades orgānu, ka arī plaušu slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās iekšķīgās slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1A. Lejnieks. Klīniskā medicīna. 1.-3..grāmatas.Nacionālais apgāds, 2010-2012
2Safron Whitehead, John Miell „Clinical endocrinology” Scion Publishing.com 2013.
3Williams Textbook of Endocrinology, 12th edition, 2011
4Harrison`s Principles of Internal Medicine. 18-th ed, 2011
5The Merck Manual of diagnosis and therapy, 2011, 19.ed.
6Marshall A.Lichtman, Ernest Beutler, Thomas J.Kipps, Uri Seligsohn, Kenneth kaushansky, Josef T. Prchal. Williams Hematology. Seventh Edition. 2006.
76. DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology (Cancer Principles and Practice of Oncology) by Vincent T. DeVita Jr. Jr. MD, Theodore S. Lawrence PhD MD, Steven A. Rosenberg MD PhD, Publisher: Lippincott Williams & Wilk
8S.Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2005.
Papildus literatūra
1S.Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais Medicīnas Apgāds, 2002.