Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Jūlija Voicehovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.12.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_201LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas60
Kopā kontaktstundas60
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Propedeitikā, patoloģijā, farmakoloģijā, imunoloģijā, dermatoloģijā, bioķīmijā, hemostāzē, vizuālā diagnostikā, kā arī priekšzināšanas, kas iegūtas iepriekšējos studiju gadu iekšķīgo slimību kursos.
Mērķis:
Studenti apgūs izplatītāko iekšķīgo slimību (nefroloģijas, gastroenteroloģijas, reimatoloģijas jomās) diagnostikas, diferenciāldiagnostikas un ārstēšanas novitātes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Sāpes vēderā, biežākie cēloņi, diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Augšējo kuņģa zarnu trakta slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Zarnu trakta slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Holangiopankreātiskās zonas slimību diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Aknu slimību diferenciāldiagnostika.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Funkcionālās gremošanas trakta slimības. Diferenciāldiagnostika un ārstēšanas iespējas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Neatliekamie stāvokļi multimorbīdiem nieru slimniekiem, diagnostika, ārstēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
8Primāru un sekundāru glomerulopātiju diferenciālā diagnostika un ārstēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
9Tubulointersticiālo nefropātiju diferenciālā diagnostika un ārstēšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
10Urīna izmeklēšana, sindromi, proteinūrijas diferenciālā diagnostikaNodarbības1.00klīniskā bāze
11Skābju — sārmu līdzsvara biežāko traucējumu diagnostika, nieru loma un korekcijaNodarbības1.00klīniskā bāze
12Hroniska nieru slimība: pacientu ilgtermiņa uzraudzība, nieru aizstājterapijas uzsākšanaNodarbības1.00klīniskā bāze
13Difūzas saistaudu slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Vaskulīti.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Locītavu slimību diferenciāldiagnoze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais darbs ar pacientu – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, ārstēšanas plāna sastādīšana, iespējamās diagnozes formulēšana; pacienta slimības vēstures izveidošana docētāja, ārstējošā ārsta vadībā; studiju pētnieciskā darba izstrāde, tā prezentācija un aizstāvēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Saskaņā ar Valsts pārbaudījuma nolikumu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursu apguves rezultātā iegūst zināšanas par svarīgāko nieru, kuņģa un zarnu trakta un locītavu slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiskajiem kritērijiem, diferenciālo diagnostiku un ārstēšanu. Studenti apgūs zināšanas par medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanas principiem stacionārajos apstākļos.
Prasmes:Studiju kursu apguves rezultātā pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās nieru, kuņģa un zarnu trakta un locītavu slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Kompetences:Studiju kursu apguves rezultātā pratīs komunicēt ar pacientiem un kolēģiem, identificēt studiju aprakstā uzskaitītās iekšķīgās slimības, to smagumu un gaitu, diferencēt tos, pamatot diagnozi, nozīmēt nepieciešamo izmeklēšanu plānu un novērtēt rezultātus, nozīmēt ārstēšanu konkrētiem slimniekiem, noformēt nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Klīniskā medicīna” Prof. A.Lejnieka redakcijā, 1., 2. un 3.grāmata, Rīga, Zvaigzne, 2012., 287. – 672.
2J. Pokrotnieks. Gastrointestinālā endoskopija. Rīga, 2000., „Pilatus”, 144 lpp.
3A.Danilāns. Hroniskas aknu slimības I, II un III daļa. Medicīnas apgāds, 2009-2013.
4E. Vēverbrants, A. Pētersons. Nefroloģija kabatā. e-grāmata, iBooks Store, Apple, 2015.
5E. Vēverbrants, A. Pētersons. Nephrology in your pocket. e-textbook, iBooks Store, Apple, 2015.
6Oxford Textbook of Clinical Nephrology, 3-th edit. 2005
7Harrison`s Rheumatology by Anthony S. Fauci, current edition
Papildus literatūra
1Harrison’s Principles of Internal Medicine 18th Edition 2011
2Tytgat G.N.J., Tytgat S.H.A.J. Grading and Staging in Gastroenterology. Thieme Stuttgart - N.Y., 2009.
3Kelley’s Textbook of Rheumatology, current edition