Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jūlija Voicehovska

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ISK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Internā medicīnaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Voicehovska
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Iekšķīgo slimību katedra
Struktūrvienības vadītājs:Aivars Lejnieks
Kontaktinformācija:Rīga, Hiprokrāta iela 2, iskatrsu[pnkts]lv, iskatrsu[pnkts]lv, +371 67042338
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (numurs)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas iekšķīgo slimību galvenajās nozoloģijās; zināt šo slimību patoģenēzi, diagnostikas, ārstēšanas un profilakses principus.
Mērķis:
papildus iemācīties iekšķīgo slimību diferenciālo diagnostiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Gastrointestinālās asiņošanas internistu praksēLekcijas1.00klīniskā bāze
2Urīna sindroma diferenciālā diagnostikaLekcijas1.00klīniskā bāze
3Ambulatorā sirds ritma un arteriālā spiediena monitorešanaLekcijas1.00klīniskā bāze
4Trombembolijas lielajā un mazajā asinsrites lokāLekcijas1.00klīniskā bāze
5Dažādu diētu analīzes klīniskais vērtējumsLekcijas1.00klīniskā bāze
6Neatliekamās situācijas onkoloģijāLekcijas1.00klīniskā bāze
7Sāpes locītavāsLekcijas1.00klīniskā bāze
8Ehokardiogrāfijas pamatiLekcijas1.00klīniskā bāze
9Asins klīniskās ainas un biežāko bioķīmisko analīžu radītāju nozīmi diferenciālajā diagnostikā,Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Plaušu infiltratīvie procesiNodarbības1.00klīniskā bāze
11 Differential diagnosis of x-ray shadows shadow on a lung X-rayNodarbības1.00klīniskā bāze
12Aizēnojumu diferenciāldiagnoze plaušu radioloģiskos izmeklējumosNodarbības1.00klīniskā bāze
13Koronārās slimības variantu diferenciāldiagnostikaNodarbības1.00klīniskā bāze
14Nieru pataloģijas diferenciāldiagnostikaNodarbības1.00klīniskā bāze
15Iekaisīgo un funkcionālo gremošanas trakta slimību diferenciāldiagnostikas aktualitātesNodarbības1.00klīniskā bāze
16Hipofizes audzējiNodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais darbs ar pacientu – anamnēzes ievākšana, izmeklējumu interpretācija, iespējamās diagnozes un diferenciālas diagnozes formulēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa beigās ieskaite, ņemot vērā diskusijas katrā nodarbībā, studenta aktivitāti tajā, precizitāti, lietojot izmeklējumu nosaukumus, metodikas, indikācijas un kontrindikācijas.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc studiju kursa apguves students būs ieguvis izpratni par ehokardiogrāfiju, zinās kā novērtēt asins klīniskas ainas un biežāko bioķīmisko analīžu rezultātus, viņam būs papildus zināšanas par to, kā veikt diferenciālo diagnostiku plaušu, sirds, nieru, gastrointestinālo, endokrīno un locītavu slimību gadījumā.
Prasmes:ļauj interpretēt klīnisko un bioķīmisko asins, urīna analīzi, koagulācijas rādītājus, attiecināt to uz konkrētu klīnisko situāciju un sasaistīt to ar kopēju izmeklēšanas procesu; orientēties ehokardiografijas protokolos, rādītājos un interpretēt rezultātu; atpazīt programmā minētos sindromus un saprast kādās nozoloģijas ir šādas problēmas, diferencēt tos.
Kompetences:ļauj izvirzīt darbības prioritātes un strukturēt darba uzdevumus tā, lai to izpilde visīsākā iespējamā laikā, racionāli izmantojot pieejamos resursus, uzlabotu pacienta veselības stāvokli.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1S. Lejniece. Klīniskā hematoloģija. Nacionālais apgāds, 2005
2A. Lejnieks. Klīniskā medicīna.1., 2., 3. grāmata, Medicīnas apgāds, 2010, 2012
3A.Pētersons, E. Vēverbrands, I. Lasovskis. Kā atklāt un ārstēt nieru slimības. 1998.
4F. Ferri. Differential Diagnosis. Mosby, 2011.
5Harisons Principles of Internal Medicine, 18th ed. 2009.
6D. Kumar., M. Clark. Clinical Medicine. W. B. Sunders, 6th ed. 2005.
7W. Siegenhalter. Differential Diagnosis in Internal Medicine. Thime, 2007
Papildus literatūra
1Cecil Textbook of Medicine. W.B.Saunders Company, 2006, Philadelphia.
2Kelley’s Textbook of Rheumatology, 17th ed., 2005
3Henry M. Kronenberg, Shlomo Melmed, Kenneth S. Polonsky, P. Reed Larsen. Williams Textbook of Endocrinology. 11th edition, 2007.
Citi informācijas avoti
1A. Danilāns. Gremošanas trakta augšdaļas bojājumi. Pilats. Rīga, 1999.
2A.Danilāns. Pa gastroenteroloģijas džungļu takām. Nacionālais apgāds, 2005