Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Sporta un uztura katedra
Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Rudīte Skroderēna
Studiju tips:Nepilna laika
Līmenis:Pirmā līmeņa
Mērķauditorija:Sporta treneris
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Sporta zinātne; Sporta pedagoģija

Mērķis

Veicināt studentiem nepieciešamo zināšanu apgūšanu par izmantojamiem vingrojumiem fitnesa nodarbībās un dažādiem fitnesa nodarbību veidiem.

Priekšzināšanas

Ieteicamas priekšzināšanas fiziskajās aktivitātēs, bet var arī zināšanas iegūt mācību procesa laikā, ja tādu nav iepriekš bijis.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• pastāstīt par dažādiem veselību veicinošiem fitnesa veidiem;
• uzskaitīt un klasificēt veselības vingrošanas veidus;
• definēt jēdzienus – Aerobika, Step aerobika, Kalanētika, Pilates, Joga, Body Art, Fitball, u.c.;
• raksturot fitnesa nodarbības uzbūvi;
• raksturot treniņu slodzi katrā no piedāvātiem fitnesa veidiem;
• pastāstīt par fizisko aktivitāšu veidu īpatnībām senioriem un grūtniecēm.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs:
• pielietot spēka, līdzsvara, stiepšanās lokanības un izturības vingrinājumus dažādos fitnesa nodarbību veidos;
• izmantot lielās vingrošanas bumbas, līdzsvara virsmas, mazās vingrošanas bumbas, nūjas, hanteles, u.c. fitnesa nodarbībās izmantojamo inventāru;
• variēt fizisko slodzi dažādos fitnesa nodarbību veidos;
• noteikt savu sirdsdarbības frekvenci.

Kompetences

Izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes, studējošie spēs izvērtēt dažādu fitnesa veidu pielietojumu savas veselības un fiziskās sagatavotības uzlabošanai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Veselības sporta speciālists, VSS1Pirmais līmenisObligātsVoldemārs Arnis, Rudīte Skroderēna, Maruta Hoferte, Mārtiņš Markovs, Ignats Taraņenko