Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Andrejs Vanags

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:22.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Andrejs Vanags
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas20
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, patoloģiskajā fizioloģijā un psiholoģijā. Vēlamas valodu zināšanas (angļu valoda).
Mērķis:
Studenti gūst zināšanas par neatliekamo un plānveida abdominālo ķirurģisko slimību būtību, to izcelšanos, patoģenēzi, klīniku, diagnostiku, ārstēšanas principiem, profilaksi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Vēdera dobuma orgānu akūtas ķirurģiskas slimības (apendicīts, peritonīts).Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Žultsakmeņu slimība. Akūts holecistīts. Žultsakmeņu slimības komplikācijas.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Zarnu ķirurģiskās slimības. Ileuss.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Kuņģa un 12-pirkstu zarnas ķirurģiskās slimības.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Vēdera priekšējās sienas un diafragmas trūces.Lekcijas1.00klīniskā bāze
6Vēdera dobuma orgānu akūtas ķirurģiskas slimības (apendicīts, peritonīts).Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Kuņģa un 12-pirkstu zarnas ķirurģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Zarnu nosprostojums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Žults pūšļa un žults ceļu ķirurģiskās slimības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Vēdera priekšējās sienas un diafragmas trūces.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgs darbs ar mācību grāmatām.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums, aktivitāte nodarbībās, daudzizvēles jautājumi.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves laikā students iegūst zināšanas dažādu ķirurģisko saslimšanu diagnostikā un atbilstošas terapijas taktikas izveidē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā students pratīs novērtēt dažādus klīniskos stāvokļus ķirurģiskas patoloģijas kontekstā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi: • analizēt izmeklēšanā iegūtos datus; • sastādīt slimniekam nepieciešamās laboratoriskās un instrumentālās izmeklēšanas plānu; • argumentēt, loģiski pamatot un formulēt ķirurģisku izvērstu klīnisko diagnozi; • formulēt indikācijas konservatīvai un operatīvai ārstēšanai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1„Ķirurģija”, Profesora Jāņa Gardovska redakcijā, Rīga 2013.
Citi informācijas avoti
1Internets: emedicine.com