Pārlekt uz galveno saturu
Vadītājs
Artūrs Ozoliņš

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:8.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:09.09.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Medicīna; ĶirurģijaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Artūrs Ozoliņš
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas39
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas21
Kopā kontaktstundas21
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā, priekšzināšanas patofizioloģijā, patanatomijā, mikrobioloģijā.
Mērķis:
Sniegt iespēju studējošajiem apgūt ķirurģijas bāzes zināšanas un pamata prasmes.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Antibakteriālās terapijas principi ķirurģijā.Lekcijas1.00auditorija
2Ķirurģiskās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
3Audu bojājumi.Lekcijas1.00auditorija
4Ķirurģiskās manipulācijas.Lekcijas1.00auditorija
5Asiņošana.Lekcijas1.00auditorija
6Transfuzioloģijas pamati.Lekcijas1.00auditorija
7Asins pārliešanas sarežģījumi.Lekcijas1.00auditorija
8Slimnieka pirmsoperācijas sagatavošana.Lekcijas1.00auditorija
9Ķiruģijas vēsture.Lekcijas1.00auditorija
10Brūces (klasifikācijas; tīras un piesārņotas brūces). Brūču dzīšana, to ietekmējošie faktori. Atsevišķu brūču veidu sastopamība un ārstēšanas īpatnības (šautas/durtas/kostas brūces). Traumatisku brūču pacientu izmeklēšana, brūču diagnostika, lokālā stāvokļa dokumentācija. Brūču ārstēšanas pamatprincipi. Brūces primārā ķirurģiskā apdare, brūču pārsiešanas principi. Lokāli lietojamie līdzekļi brūču apstrādē, ārstēšanā. Rētas. Modernie brūču pārsiešanas līdzekļi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Roku mazgāšana, cimdu, halāta uzvilkšana. Sterila galdiņa uzklāšana primārās brūces apdares veikšanai. Operācijas lauka apdare. Mezglu siešana. Instrumentārijs.Nodarbības1.00MITC
12Brūču infekcija. Traumatisku brūču infekcija. Ķirurģiskās brūces infekcija (jēdziens, klasifikācija), sastopamība dažādās ķirurģijas nozarēs. Brūču infekcijas novēršanas/mazināšanas iespējas. Strutainu brūču ārstēšana. Tehnoloģijas komplicētām brūcēm.Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Ķirurģiskā infekcija (klasifikācija, patoģenēze, simptomātika). Ārstēšanas pamatprincipi. Ādas un mīksto audu strutainās saslimšanas. Nekrozes, gangrēnas, čūlas, izgulējumi. Anaerobā infekcija. Stinguma krampji. Klostridiāla/neklostridiāla mionekroze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14Antibakteriālo līdzekļu pielietojums ķirurģijā. Profilaktiskās antibakteriālo līdzekļu pielietošanas pamatprincipi, izvēles līdzekļi biežāk veiktām operācijām dažādās ķirurģijas jomās. Antibakteriālās terapijas komplikācijas, to profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Ķirurģisko pacientu izmeklēšanas aspekti. Status localis jēdziens. Pirmsoperācijas epikrīze. Pirmsoperācijas sagatavošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
16Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
17Asiņošanas; to klasifikācijas. Biežākie iekšējās un ārējās asiņošanas veidi. Vispārējie asins zuduma simptomi, specifiskā simptomātika. Asiņošanu precizēšanas diagnostikas metodes. Asinsreces sistēmas novērtējums, tās nozīme asiņošanas apturēšanā. Pagaidu asiņošanas apturēšanas metodes. Galīgās asiņošanas apturēšanā izmantojamās metodes/līdzekļi/tehnoloģijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
18Vietējā anestēzija. Šuvju veidi un materiāls. Ādas šuves.Nodarbības1.00MITC
19Izoseroloģija. Plānveida un neatliekamo transfūziju rīcības algoritmi. Asins pārliešanas noteikumi/instrukcija, dokumentācija asiņu preparātu pārliešanā. Transfuzioloģijas pamati.Nodarbības1.00klīniskā bāze
20Indikācijas asins sastāvdaļu pārliešanai, pieejamie preparāti, pacientu novērošana. Autohemotransfūzija, tās veidi un priekšrocības. Alternatīvas asins pārliešanai. Asins aizvietotāji; pielietojuma indikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
21Ķirurģiskā operācija. Ķirurģiskie griezieni, pieeja orgāniem. Drenāžas principi ķirurģijā. Operāciju blokā biežāk lietotās tehnoloģijas. Serozo un strutaino dobumu punkcijas. Torakocentēze. Laparocentēze.Nodarbības1.00klīniskā bāze
22Pēcoperācijas periods, tā iedalījums. Pēcoperācijas perioda vadīšana ķirurģijas nodaļā. Ķirurģisko slimnieku barošana. Agrīnā pēcoperācijas perioda iespējamās komplikācijas. Vēlīnais pēcoperācijas periods un komplikācijas.Nodarbības1.00klīniskā bāze
23Kolokvijs.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīgi teorētiski apgūt praktisko nodarbību materiālu no rekomendētajiem literatūras avotiem, lekciju materiāliem, e-studiju materiāliem.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju kursa apguves gaitā, bez teorijas apgūšanas, kas ir divos semestros, katrā 7 nodarbības (viena RSU Medicīnas tehnoloģiju centrā (MITC)) un semestra noslēgumā kolokvijs, tiek nodrošināta praktisko iemaņu apgūšana roku mazgāšanā, apģērbšanās pirms ķirurģiskas operācijas/manipulācijas, sterilā galdiņa uzklāšanā, mezglu siešana un šūšanas iemaņas. Vērtēšana: apmeklētas/noklausītas lekcijas, viena nodarbība semestrī RSU Medicīnas tehnoloģiju centrā un aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās. Kolokvijs: rakstiski/mutiski tiek pārbaudītas studentu zināšanas par iemācīto materiālu. Objektīvi strukturētais eksāmens: rakstiski/mutiski tiek pārbaudītas studentu zināšanas, prasmes un iemaņas par iemācīto materiālu.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas un izpratni par dažāda veida brūcēm, to dzīšanas un ārstēšanas pamatprincipiem. Atsevišķu brūču veidu sastopamība un ārstēšanas īpatnības (šautas/durtas/kostas brūces). Traumatisku brūču pacientu izmeklēšana, brūču diagnostika. Modernie pārsienamie līdzekļi, brūču infekcija, infekcijas izplatības iespējām ķirurģiskā klīnikā, brūču infekcijas novēršanas/mazināšanas iespējas; strutainu brūču ārstēšana; pārsienamo telpu darba organizāciju. Pamatzināšanas ķirurģiskā infekcijā un tās ārstēšanas pamatprincipos; ādas un mīksto audu strutainās saslimšanas un to ārstēšana. Zināšanas antibakteriālo līdzekļu pielietošanā ķirurģijā, kā arī profilaktiskās antibakteriālās terapijas pamatprincipi, iespējamās komplikācijas un to profilakse. Ieskats ķirurģisko pacientu izmeklēšanas aspektos, jēdziena "Status localis" būtība un pirmsoperācijas epikrīze un sagatavošana. Padziļināts ieskats asiņošanas būtībā un izpausmēs, kā arī asiņošanas apturēšanas metodēs un līdzekļos; izoseroloģijas un transfuzioloģijas pamatos. Tiks sniegts pārskats par asins pārliešanas noteikumiem un dokumentāciju, kā arī asins preparātiem, aizvietotājiem un alternatīvām transfuzioloģijā. Pamatzināšanas par ķirurģiskās operācijas būtību, grieziena veidiem, instrumentāriju, drenāžas pamatprincipiem un lietojamo medicīnisko tehniku/tehnoloģijām; ķirurģisko operāciju un procedūru biežākām iespējamām komplikācijām, to profilaksi un ārstēšanu. Pārskats par pēcoperācijas perioda iedalījumu un pacientu vadīšanu, kā arī ķirurģiskā pacienta barošanas principiem, agrīnā un vēlīnā pēcoperācijas perioda komplikācijām. Ķirurģijas attīstības vēstures iepazīšana pamatvilcienos.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs pareizi sagatavoties ķirurģisko manipulāciju veikšanai t.i. roku mazgāšana, sterila apģērba, cimdu uzvilkšana, sterila galdiņa uzklāšana, brūces primāra apdare, uzlikt mīkstos pārsējus; ievērot infekciju kontroles režīma pasākumus ķirurģiskā klīnikā; pratīs pārsiet vienkāršas brūces un sagatavot brūci apstrādei, pielietot vietējo infiltrācijas anestēziju, pārzinās šujamo materiālu ķirurģijā, pratīs sasiet ķirurģiskos mezglus, noņemt un uzlikt ādas šuves; pratīs pielietot asiņošanas pagaidu apturēšanas metodes; pratīs noteikt asinsgrupas, pārvaldīs saderības testus pirms asiņu pārliešanas, pārvaldīs atbilstošo transfūzijas dokumentāciju; pratīs izmeklēt ķirurģisko slimnieku; spēs raksturot un novērtēt audu lokālās izmaiņas ķirurģiskiem slimniekiem; pārvaldīs pamatinstrumentāriju ķirurģijā, zinās serozo dobumu punkcijas pamatprincipus, kā arī operācijas zālē biežāk lietotās tehnoloģijas.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi atklāt un izskaidrot hospitālās infekcijas izcelsmi; novērtēt brūces, to dzīšanu; izskaidrot biežāko asiņošanu iemeslus, novērtēt asiņošanas pacientu stāvokli, ieteikt pasākumus/līdzekļus asiņošanas apturēšanai, asins zuduma kompensācijai; izskaidrot svarīgākās ķirurģiskās operācijas un pēcoperācijas perioda norises; ieteikt pēcoperācijas komplikāciju profilakses pasākumus/līdzekļus; atšķirs vienkāršas ādas/zemādas ķirurģiskās infekcijas slimības un ieteiks to ārstēšanas pasākumus/līdzekļus; varēs pārbaudīt audu vietējās izmaiņas (status localis).
Klīniskās Prasmes:
Nr.SkillLevel
1Brūču primāra ķirurģiska apdareB1 - Pre-klīniskais (manekens)
2Brūču primāra ķirurģiskā apdare (ar svešķermeni)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
3Sagatavošanās brūces primārai apdarei (sterila komplekta/galdiņa sagatavošana)B1 - Pre-klīniskais (manekens)
4Vienkārša atsevišķa ādas šuveB1 - Pre-klīniskais (manekens)
5Vietējā infiltrācijas anestēzijaB1 - Pre-klīniskais (manekens)
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ķirurģija. J. Gardovska red. 2.izd. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013.
2Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20th, 2016 by Courtney M. Townsend
3Current Surgical Therapy 12th Revised edition, 2016 by John L. Cameron,
4Zollinger's Atlas of Surgical Operations, 10th edition, 2016. Robert M. Zollinger, E. Christopher Ellison
5Rutherford's Vascular Surgery, 2-Volume Set 8th Revised edition, 2014. Jack L. Cronenwett, K. Wayne Johnston
Citi informācijas avoti
1http://estudijas.rsu.lv
2http://emedicine.medscape.com/general_surgery