Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Ķirurģijas katedra
Kredītpunkti / ECTS:3 / 4.5
Kursa vadītājs: Artūrs Ozoliņš
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Ārstniecība
Valoda:Angļu, Latviešu
Zinātnes nozare:Medicīna; Ķirurģija

Mērķis

Sniegt iespēju studējošajiem apgūt ķirurģijas bāzes zināšanas un pamata prasmes.

Priekšzināšanas

Anatomijā, fizioloģijā, bioķīmijā, priekšzināšanas patofizioloģijā, patanatomijā, mikrobioloģijā.

Rezultāti

Zināšanas

Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst pamatzināšanas un izpratni par dažāda veida brūcēm, to dzīšanas un ārstēšanas pamatprincipiem. Atsevišķu brūču veidu sastopamība un ārstēšanas īpatnības (šautas/durtas/kostas brūces). Traumatisku brūču pacientu izmeklēšana, brūču diagnostika. Modernie pārsienamie līdzekļi, brūču infekcija, infekcijas izplatības iespējām ķirurģiskā klīnikā, brūču infekcijas novēršanas/mazināšanas iespējas; strutainu brūču ārstēšana; pārsienamo telpu darba organizāciju. Pamatzināšanas ķirurģiskā infekcijā un tās ārstēšanas pamatprincipos; ādas un mīksto audu strutainās saslimšanas un to ārstēšana. Zināšanas antibakteriālo līdzekļu pielietošanā ķirurģijā, kā arī profilaktiskās antibakteriālās terapijas pamatprincipi, iespējamās komplikācijas un to profilakse. Ieskats ķirurģisko pacientu izmeklēšanas aspektos, jēdziena "Status localis" būtība un pirmsoperācijas epikrīze un sagatavošana. Padziļināts ieskats asiņošanas būtībā un izpausmēs, kā arī asiņošanas apturēšanas metodēs un līdzekļos; izoseroloģijas un transfuzioloģijas pamatos. Tiks sniegts pārskats par asins pārliešanas noteikumiem un dokumentāciju, kā arī asins preparātiem, aizvietotājiem un alternatīvām transfuzioloģijā. Pamatzināšanas par ķirurģiskās operācijas būtību, grieziena veidiem, instrumentāriju, drenāžas pamatprincipiem un lietojamo medicīnisko tehniku/tehnoloģijām; ķirurģisko operāciju un procedūru biežākām iespējamām komplikācijām, to profilaksi un ārstēšanu. Pārskats par pēcoperācijas perioda iedalījumu un pacientu vadīšanu, kā arī ķirurģiskā pacienta barošanas principiem, agrīnā un vēlīnā pēcoperācijas perioda komplikācijām. Ķirurģijas attīstības vēstures iepazīšana pamatvilcienos.

Prasmes

Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs pareizi sagatavoties ķirurģisko manipulāciju veikšanai t.i. roku mazgāšana, sterila apģērba, cimdu uzvilkšana, sterila galdiņa uzklāšana, brūces primāra apdare, uzlikt mīkstos pārsējus; ievērot infekciju kontroles režīma pasākumus ķirurģiskā klīnikā; pratīs pārsiet vienkāršas brūces un sagatavot brūci apstrādei, pielietot vietējo infiltrācijas anestēziju, pārzinās šujamo materiālu ķirurģijā, pratīs sasiet ķirurģiskos mezglus, noņemt un uzlikt ādas šuves; pratīs pielietot asiņošanas pagaidu apturēšanas metodes; pratīs noteikt asinsgrupas, pārvaldīs saderības testus pirms asiņu pārliešanas, pārvaldīs atbilstošo transfūzijas dokumentāciju; pratīs izmeklēt ķirurģisko slimnieku; spēs raksturot un novērtēt audu lokālās izmaiņas ķirurģiskiem slimniekiem; pārvaldīs pamatinstrumentāriju ķirurģijā, zinās serozo dobumu punkcijas pamatprincipus, kā arī operācijas zālē biežāk lietotās tehnoloģijas.

Kompetences

Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi atklāt un izskaidrot hospitālās infekcijas izcelsmi; novērtēt brūces, to dzīšanu; izskaidrot biežāko asiņošanu iemeslus, novērtēt asiņošanas pacientu stāvokli, ieteikt pasākumus/līdzekļus asiņošanas apturēšanai, asins zuduma kompensācijai; izskaidrot svarīgākās ķirurģiskās operācijas un pēcoperācijas perioda norises; ieteikt pēcoperācijas komplikāciju profilakses pasākumus/līdzekļus; atšķirs vienkāršas ādas/zemādas ķirurģiskās infekcijas slimības un ieteiks to ārstēšanas pasākumus/līdzekļus; varēs pārbaudīt audu vietējās izmaiņas (status localis).

Plānojums

Plānošanas periods:2020. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligātsArtūrs Ozoliņš, Rita Ničiporuka, Aleksandrs Maļcevs, Normunds Sikora, Jānis Rudzītis, Linda Kokaine-Šapovalova, Kristīne Bērziņa, Gustavs Laurāns, Kristaps Štolcers, Juris Larnovskis, Baiba Līcīte, Lineta Lukjanova, Staņislavs Ukleikins, Arturs Truškovs, Pāvils Plūme
Medicīna6MaģistrsObligātsKristīne Bērziņa, Kristaps Štolcers, Sintija LapsaLineta Lukjanova, Normunds Sikora, Juris Larnovskis, Aleksandrs Maļcevs, Vadims Suhorukovs, Baiba Līcīte, Staņislavs Ukleikins, Arturs Truškovs, Pāvils Plūme,
Medicīna6MaģistrsObligātsJānis Pavārs, Kristaps Štolcers, Normunds Sikora, Baiba Līcīte, Aleksandrs Maļcevs, Kristīne Bērziņa, Donats Breiva, Gustavs Laurāns, Deniss Anufrijevs, Vadims Suhorukovs, Juris Larnovskis, Lineta Lukjanova, Alise Didrihsone, Staņislavs Ukleikins, Artūrs Ozoliņš, Pāvils Plūme
Pediatrija6MaģistrsObligātsNormunds Sikora, Jānis Pavārs, Staņislavs Ukleikins, Kristaps Štolcers, Pāvils Plūme
Plānošanas periods:2020. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Medicīna5MaģistrsObligāts
Medicīna6MaģistrsObligāts
Medicīna5MaģistrsObligāts
Pediatrija5MaģistrsObligāts