Pārlekt uz galveno saturu
Studiju programma
Vadītājs
Jānis Vilmanis

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:15.09.2017
Par studiju kursu
Kursa kods:KK_025LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; Ķīmiskā fizikaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jānis Vilmanis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Jānis Gardovskis
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 24.korpuss, kkatrsu[pnkts]lv, kkatrsu[pnkts]lv, +371 67069745
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (numurs)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas5
Kopā kontaktstundas5
Nepilns laiks - 1. semestris
Nodarbības (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas
Nodarbības (numurs)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas3
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
1. – 4. semestru apmācības cikli cilvēka anatomijā, fizioloģijā, patofizioloģijā un slimību propedeitikā
Mērķis:
Sniegt iespēju studējošiem apgūt zināšanas par dietas iespējām un attiecīgiem ierobežojumiem ķirurģisko slimību gadījumā
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdziens par ķirurģiju. Iepazīšanās ar klīniku, deontoloģija. Darba organizācija slimnīcā – ķirurģijas nodaļā, operācijas zālē. Ķirurģisko slimnieku izmeklēšanas metodes, radioloģiskās diagnostikas metodes un to rezultātu interpretācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Pirmsoperācijas periods. Pacienta sagatavošana ķirurģiskai operācijai – slimnieku sagatavošana akūtām un plānveida operācijām. Ķirurģiskā riska izvērtēšana. Dietas īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Ķirurģiskā operācija un biežākās ķirurģiskās manipulācijas. Pēcoperācijas periods. Pēcoperācijas perioda komplikācijas. Slimnieku intensīvā terapija. Dietas īpatnības pēcoperācijas periodā.Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Vēdera dobuma augšstāva (barības vads, kuņģis, 12-p zarna, aknas, aizkuņģa dziedzeris, žultspūslis) galvenās slimības – klīniskās izpausmes, ārstēšanas iespējas un dietas īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Vēdera dobuma apakšstāva (tievās zarnas, resnā zarna, taisnā zarna) galvenās slimības, vēdera sienas trūces – klīniskās izpausmes, ārstēšanas un dietas īpatnības.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Analizēt ķirurģisko slimnieku slimības vēstures un pārrunāt nodarbību laikā. Veikt ķirurģisko pacientu apskati un izvērtēt iespējamās dietas.
Vērtēšanas kritēriji:
Kursa apguves laikā zināšanu un prasmju kontrole pie pacienta, klīnisko gadījumu apspriešanā un situāciju uzdevumu risināšanā, kā arī mutiska ieskaite par dietas iespējām un attiecīgiem ierobežojumiem ķirurģisko slimību gadījumā
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Ieskaite
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā iegūst pamatzināšanas par vispārējās ķirurģijas principiem, dietas īpatnībām ķirurģiskiem un uroloģiskiem pacientiem, pacientu sagatavošanu operācijām un pēcoperācijas aprūpes īpatnībām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošais pratīs ievākt ķirurģisko pacientu anamnēzi, atpazīt biežākās vēdera dobuma ķirurģiskās slimības.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studenti būs spējīgi izvērtēt ķirurģisko pacientu vispārējo stāvokli
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ķirurģija / prof. J.Gardovska red. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2013
Papildus literatūra
1Utkins V. Klīniskā ķirurģija. – Rīga, Zvaigzne, 1992.
2Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical practice. D.C.Sabiston 17 th.edition – Philadelphia: W.B.Saunders, 2004
3Acute Care Surgery: principles and practice. L.D.Britt – Springer, 2007